głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
evolet Kiedy mój czas się skończy chce wiedzieć że jedno zrobiłam dobrze – kochałam. Reszta to tylko odzwierciedlenie tego uczucia. “Jeśli chcesz dać szansę zaistnieć

evolet

evolet.moblo.pl
Kiedy mój czas się skończy chce wiedzieć że jedno zrobiłam dobrze – kochałam. Reszta to tylko odzwierciedlenie tego uczucia.
Kiedy mój czas się skończy  chce... teksty

evolet dodano: 30 lipca 2012

Kiedy mój czas się skończy, chce wiedzieć, że jedno zrobiłam dobrze – kochałam. Reszta to tylko odzwierciedlenie tego uczucia.

“Jeśli chcesz dać szansę... teksty

evolet dodano: 17 lipca 2012

“Jeśli chcesz dać szansę zaistnieć komukolwiek innemu w Twoim sercu i umyśle, musisz zaakceptować to co się stało i rozpocząć wszystko od nowa. Jeszcze raz - i jak trzeba to następny.”

Żeby tak zasnąć i obudzić się za... teksty

evolet dodano: 9 lipca 2012

Żeby tak zasnąć i obudzić się za jakiś czas. Żeby już było po wszystkim. Żebym nie musiała pamiętać. Żebym mogła normalnie żyć. Żeby już tak nie bolało. Żeby się obudzić bez tego.

Ludzie po­ruszają się po... teksty

evolet dodano: 9 lipca 2012

Ludzie po­ruszają się po wy­tyczo­nych przez los al­bo przez­nacze­nie - obojętnie jak to naz­wać - tra­sach. Na mgnienie oka krzyżują się one z naszy­mi i idą da­lej.Bar­dziej niż rzad­ko i tyl­ko nieliczni zos­tają na dłużej i chcą iść naszy­mi tra­sami.Zdarzają się jed­nak i ta­cy, którzy zais­tnieją wystarczająco długo, aby chciało się ich zat­rzy­mać. Ale oni idą dalej.

Kiedyś py­tałeś  co to znaczy... teksty

evolet dodano: 9 lipca 2012

Kiedyś py­tałeś, co to znaczy "tęsknić za Tobą". W przyb­liżeniu to ta­ka hyb­ry­da za­myśle­nia, marze­nia, mu­zyki, wdzięczności za to, że to czuję, ra­dości z te­go, że jes­teś i fal ciepła w oko­licach serca.

Naj­gor­szy jest lęk przed czymś... teksty

evolet dodano: 9 lipca 2012

Naj­gor­szy jest lęk przed czymś cze­go nie można naz­wać. Na lęk bez imienia nie po­magają na­wet strzykawki.

Od tej po­ry wszys­tko było... teksty

evolet dodano: 9 lipca 2012

Od tej po­ry wszys­tko było wspólne: od­dechy, czas, po­wiet­rze, ciało.

Nag­le przes­ka­kuje iskra dotyk... teksty

evolet dodano: 9 lipca 2012

Nag­le przes­ka­kuje iskra,dotyk,nami­ętność,pocałunki­,chwila,moment,mokre twarze,mok­re włosy,mok­re us­ta,spląta­ne is­tnienia,popląta­ne myśli i jeszcze bar­dziej popląta­ne uczu­cia. Wszys­tko żyje,bieg­nie,go­ni da­lej,a oni są tu i te­raz. Zat­ra­cić siebie,nic przy tym nie uro­nić,tyl­ko zu­pełnie i os­ta­tecznie zat­ra­cić się w tej chwi­li. Tu i teraz.

Je­dynie kon­fron­tacja z fo­bią... teksty

evolet dodano: 9 lipca 2012

Je­dynie kon­fron­tacja z fo­bią jest me­todą na fo­bię. Dokład­nie na za­sadzie szcze­pion­ki. Szcze­pisz so­bie podświadomość.

To może zab­rzmi pa­tetycznie  ale... teksty

evolet dodano: 9 lipca 2012

To może zab­rzmi pa­tetycznie, ale jest praw­dzi­we: jej świat od ja­kiegoś cza­su nap­rawdę ro­bił się opus­toszały i cichy bez Niego.

Jes­teś w szpa­gacie między... teksty

evolet dodano: 9 lipca 2012

Jes­teś w szpa­gacie między przyszłością i przeszłością. Jed­na no­ga jest w przeszłości, a dru­ga w przyszłości. Jes­teś jed­nocześnie w kil­ku przes­trze­niach lub w jed­nej przes­trze­ni o więcej niż ośmiu lub osiem­nastu wy­miarach. Nie masz uczu­cia, że między przeszłością a przyszłością jest ja­kaś te­raźniej­szość. Te­raźniej­szość jest zbędna. Możesz równie dob­rze stanąć na le­wej nodze w przeszłości lub pra­wej w przyszłości.

Chcę nag­le wie­dzieć  od... teksty

evolet dodano: 9 lipca 2012

Chcę nag­le wie­dzieć, od które­go pun­ktu mój smu­tek ma sens, a ra­dość ma swój powód. Chcę także wie­dzieć, do które­go pun­ktu wol­no mi dojść w moich nadziejach.

Poprzednia
1
2 3 4 5 ... 117 Następna
Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV