głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
teczowykropek Nie ważne czy w naszych czy też w przeszłości a może na­wet ten głupi we­hikuł prze­niesie nas w przyszłość .. nie ważne w ja­kich cza­sach i gdzie ale chcę być

teczowykropek

teczowykropek.moblo.pl
Nie ważne czy w naszych czy też w przeszłości a może na­wet ten głupi we­hikuł prze­niesie nas w przyszłość .. nie ważne w ja­kich cza­sach i gdzie ale chcę być z Tobą
Nie ważne czy w naszych  czy też w... teksty

teczowykropek dodano: 14 kwietnia 2013

Nie ważne czy w naszych ,czy też w przeszłości a może na­wet ten głupi we­hikuł prze­niesie nas w przyszłość .. nie ważne w ja­kich cza­sach i gdzie ale chcę być z Tobą ! Ro­zumiesz ?

Gdy górują pro­cen­ty mózg... teksty

teczowykropek dodano: 14 kwietnia 2013

Gdy górują pro­cen­ty mózg umiera. Cza­sem po fak­cie do­padają go wyrzu­ty sumienia, ty­le w temacie.

Cza­sem w swoim życiu spo­tykasz... teksty

teczowykropek dodano: 14 kwietnia 2013

Cza­sem w swoim życiu spo­tykasz osobę, która oka­zuje sie dla Ciebie tak wyjątko­wa, że pos­ta­nawiasz byc lep­szym człowiekiem.

Każdy prob­lem był prob­le­mem... teksty

teczowykropek dodano: 14 kwietnia 2013

Każdy prob­lem był prob­le­mem, nieza­leżnie od je­go rozmiarów.

Nig­dy nie wiesz  czy za­bijając... teksty

teczowykropek dodano: 14 kwietnia 2013

Nig­dy nie wiesz, czy za­bijając nie za­bijasz czy­jegoś anioła.

Bo tyl­ko wiara w siebie jest... teksty

teczowykropek dodano: 14 kwietnia 2013

Bo tyl­ko wiara w siebie jest niezakłamana Mając wiarę w siebie zwy­ciężysz na­wet jeśli przegrasz...

A gdy zab­raknie sił na dal­szą... teksty

teczowykropek dodano: 14 kwietnia 2013

A gdy zab­raknie sił na dal­szą walkę, o czym wte­dy po­myślisz ? Cze­go naj­bar­dziej pożałujesz gdy zim­ne szpo­ny śmier­ci obejmą twój kark ?

uk­ry­wam się w twoich snach... teksty

teczowykropek dodano: 14 kwietnia 2013

uk­ry­wam się w twoich snach dla­tego od­dycham tyl­ko nocą przy szczel­nie zam­kniętych powiekach

Zbyt wiele osób wokół mnie jest... teksty

teczowykropek dodano: 14 kwietnia 2013

Zbyt wiele osób wokół mnie jest, żebym mogła stwier­dzić kim tak nap­rawdę jes­tem, bo będąc Twoją dziew­czyną, Twoją przy­jaciółką, Twoją córką i Twoim wro­giem, ciągle jes­tem dla ko­goś. Po­win­nam być sa­ma dla siebie, bo jeśli nie będę wie­dzieć, ja­ka jes­tem, zaw­sze będę ta­ka, ja­ka chcesz bym była. Pot­rze­buję dużo świeżego po­wiet­rza, gór, morza, pięknych łąk, pól dzi­kich kwiatów, po­ran­nej ro­sy, wie­czor­ne­go deszczu i og­romnych wi­doków. Może gdzieś między ni­mi za­wieje wiatr i znajdę to cze­go szu­kam.

Naj­więcej nauczą ci  którzy... teksty

teczowykropek dodano: 14 kwietnia 2013

Naj­więcej nauczą ci, którzy trzy­mają za serce.

  Spi­jam gorącą her­batę... teksty

teczowykropek dodano: 14 kwietnia 2013

` Spi­jam gorącą her­batę wspom­nień z ust twych, tyl­ko je za­pamiętałam, z tych wszys­tkich wspólnie spędzo­nych chwil. Nie słodziłam, bo mym cuk­rem byłaś Ty, gdy uciekłaś zastąpiły mi Cię, te wszys­tkie nędzne słodzi­ki . .

Cho­ler­nie bo­li pat­rzeć na... teksty

teczowykropek dodano: 14 kwietnia 2013

Cho­ler­nie bo­li pat­rzeć na Two­je zdjęcie z nią, gdy do­tyka swoją ręką Two­jej twarzy. Cho­ler­nie bo­li pat­rzeć jak od­czy­tujesz SMSa od niej i wte­dy uśmie­chasz się lek­ko. Cho­ler­nie bo­li słyszeć ten ton w Twoim głosie ,który brzmi jak: "Nie trudź się dziew­czyn­ko bo i tak nie masz u mnie szans." Cho­ler­nie bo­li przy­pomi­nać so­bie mi­mo wo­li te dni, w których byłeś głównym bo­hate­rem. Cho­ler­nie bo­li słuchać ulu­bionych piose­nek ,które nie wiem dlacze­go przy­pomi­nają mi o To­bie. Cho­ler­nie bo­li, kochać Cię ta­kiego ,ja­kim jes­teś...

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV