głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
teczowykropek Cze­go się boisz? za­pytał. W jed­nej chwi­li w głowie po­jawiły się set­ki myśli: boję się te­go że będę zwykłym sza­rym człowiekiem. Te­go że nie spot­kam os

teczowykropek

teczowykropek.moblo.pl
Cze­go się boisz? za­pytał. W jed­nej chwi­li w głowie po­jawiły się set­ki myśli: boję się te­go że będę zwykłym sza­rym człowiekiem. Te­go że nie spot­kam oso­by
 Cze­go się boisz?   za­pytał.  W... teksty

teczowykropek dodano: 5 sierpnia 2013

-Cze­go się boisz? - za­pytał. W jed­nej chwi­li w głowie po­jawiły się set­ki myśli: boję się te­go, że będę zwykłym sza­rym człowiekiem. Te­go że nie spot­kam oso­by, która uczy­ni mo­je życie wyjątko­wym. Także te­go, że nie będę w sta­nie da­wać ra­dości oso­bom, które kocham. Boję się życia...Ale naj­bar­dziej boję się te­go, że nig­dy nie zro­zumiesz, co chcę Ci po­wie­dzieć, że kocham Cię odkąd Cię poz­nałam, bo jest to dla mnie za trud­ne. -Boję się pająków - od­po­wie­działa

Praw­dzi­wy przy­jaciel nie... teksty

teczowykropek dodano: 5 sierpnia 2013

Praw­dzi­wy przy­jaciel nie po­każe Ci po­zytywów two­jej sy­tuac­ji. Przy­jaciel po­każe Ci ne­gaty­wy, by two­ja świado­mość kopnęła Cię do dal­sze­go działania.

 Pew­nym ludziom wy­baczę... teksty

teczowykropek dodano: 5 sierpnia 2013

"Pew­nym ludziom wy­baczę dosłow­nie wszys­tko, ale są też ta­cy, którym nie dam choćby dru­giej szansy..."

 Ty­lu ludzi  ty­le... teksty

teczowykropek dodano: 5 sierpnia 2013

"Ty­lu ludzi, ty­le uśmie­chniętych w tłumie twarzy,każdy w to­warzys­twie, ale nie jed­nak to tyl­ko złudze­nie, każdy sa­mot­ny, choć z uśmie­chem to smut­ny, choć wol­ny to uwięziony"

Kiedy mówi­my:  Nie ro­zumiem... teksty

teczowykropek dodano: 2 sierpnia 2013

Kiedy mówi­my: "Nie ro­zumiem", Bóg od­po­wiada: "Nic mnie to nie obchodzi".

Życie jest fair. Wszys­cy... teksty

teczowykropek dodano: 2 sierpnia 2013

Życie jest fair. Wszys­cy trzęsiemy się w brzuchu przez dziewięć miesięcy, a po­tem kości zos­tają rzu­cone. Niektórym wy­padają dwie szóstki, in­nym, nies­te­ty, dwie je­dyn­ki. Tak właśnie dzieje się na świecie.

Przy­jaciele przychodzą i... teksty

teczowykropek dodano: 2 sierpnia 2013

Przy­jaciele przychodzą i od­chodzą, jak kel­nerzy w res­taurac­jach, zauważyliście?

 ...  lecz to nie miało znacze­nia.... teksty

teczowykropek dodano: 2 sierpnia 2013

[...] lecz to nie miało znacze­nia. Trze­ba za­kasać ręka­wy, za­cisnąć zęby i twar­do dążyć do wyz­naczo­nego ce­lu. Życie nie jest lek­kie ani sprawiedliwe.

Wstyd mi za ciebie. Nis­ko... teksty

teczowykropek dodano: 2 sierpnia 2013

Wstyd mi za ciebie. Nis­ko upadłeś. Tańczysz, jak ci zag­rają. A kiedy mówią skacz, py­tasz, jak wysoko.

Nocą myśli mają niep­rzy­jem­ny... teksty

teczowykropek dodano: 2 sierpnia 2013

Nocą myśli mają niep­rzy­jem­ny zwyczaj zry­wania się ze smyczy...

Ileż to już szczeb­li  tej... teksty

teczowykropek dodano: 2 sierpnia 2013

Ileż to już szczeb­li, tej dra­biny do szczęścia, pod­piłował nam strach...

Miłość nie le­ci z kra­nu jak... teksty

teczowykropek dodano: 2 sierpnia 2013

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV