głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
niezaapominajka Za­leży mi na in­nych ludziach tyl­ko nie pot­ra­fię niekiedy oce­nić kto przy­jacielem a kto wro­giem. Po­za tym mam sil­ne za­burze­nia pa­mięci i nie poj­muj

niezaapominajka

niezaapominajka.moblo.pl
Za­leży mi na in­nych ludziach tyl­ko nie pot­ra­fię niekiedy oce­nić kto przy­jacielem a kto wro­giem. Po­za tym mam sil­ne za­burze­nia pa­mięci i nie poj­muję dl
Za­leży mi na in­nych ludziach... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Za­leży mi na in­nych ludziach, tyl­ko nie pot­ra­fię niekiedy oce­nić kto przy­jacielem, a kto wro­giem. Po­za tym mam sil­ne za­burze­nia pa­mięci i nie poj­muję, dlacze­go nag­le in­ni przes­tają się do mnie odzywać.

Umiera się wyłacznie za to  dla... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Umiera się wyłacznie za to, dla cze­go war­to żyć.

Cza­sami rodzi się we mnie ja­kiś... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Cza­sami rodzi się we mnie ja­kiś głód życia, nie zna­na tęskno­ta za spełnieniem się w in­nych ro­lach, sma­kowa­nie ciała i duszy jeszcze nie poz­na­nej. Od­kry­wać trze­ba do końca.

Chciałabym  by ktoś mnie cza­sem... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Chciałabym, by ktoś mnie cza­sem od­wie­dził, po­roz­ma­wiał, prze­konał, że po­mimo ab­surdu codzien­ności naj­ważniej­szy jest fakt istnienia.

Jes­tem tym kim  czym  jes­tem.... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Jes­tem tym kim (czym) jes­tem. Jeżeli nie pot­ra­fisz mnie zaak­cepto­wać, odejdź. Obo­je będziemy szczęśliwi.

Być spa­dającą gwiazdą w... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Być spa­dającą gwiazdą w czyichś marze­niach i spełniać każde życzenie.

Diab­le  ty głup­ku  jeżeli się... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Diab­le, ty głup­ku, jeżeli się po­wieszę, to ko­go będziesz dręczył?

Ry­wali­zac­ja   mo­tywu­je do... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Ry­wali­zac­ja - mo­tywu­je do działania, a prze­de wszys­tkim do pra­cy nad sobą .

Zwy­cięzcą nie jest ten  kto... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Zwy­cięzcą nie jest ten, kto osiągnął mi­lion suk­cesów. Jest to ktoś, kto się nie pod­da­je i wal­czy da­lej o swo­je marzenia.

Życie da­je w kość  ale... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Życie da­je w kość, ale poz­wa­la dorosnąć.

Wygląd człowieka nie zaw­sze jest... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Wygląd człowieka nie zaw­sze jest pro­por­cjo­nal­ny do charakteru.

Aby uj­rzeć tęczę to naj­pierw... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Aby uj­rzeć tęczę to naj­pierw mu­si nas­tać burza. Po­dob­nie, jeśli chcesz uj­rzeć szczęście, naj­pierw mu­sisz poczuć smutek.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV