głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
niezaapominajka Wszys­tko jest możli­we wszys­tko jest bez sensu. By­cie kocha­nym to wiel­ka od­po­wie­dzial­ność za te­go które­go się kocha. Za każde słowo gest niewy­powie­

niezaapominajka

niezaapominajka.moblo.pl
Wszys­tko jest możli­we wszys­tko jest bez sensu.
Wszys­tko jest możli­we... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Wszys­tko jest możli­we, wszys­tko jest bez sensu.

By­cie kocha­nym to wiel­ka... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

By­cie kocha­nym to wiel­ka od­po­wie­dzial­ność za te­go, które­go się kocha. Za każde słowo, gest, niewy­powie­dziane myśli, za rękoczy­ny : każde przy­tule­nie, dot­knięcie spon­ta­niczne - nie można te­go wy­ważać, do­zować, trze­ba w tym zais­tnieć w całości, nie co­fać się w ob­ronnym geście, nie uciekać w fałszy­we wyobrażenia.

Idę ulicą   pus­te miejsca.... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Idę ulicą - pus­te miejsca. Płaczę - pus­te słowa. Wierzę - pus­te myśli. I na cmen­tarzu - pus­te groby. I we mnie jest ta­ka pus­tka. I w nas wszystkich.

Jeżeli is­tnieje raj  a w nim... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Jeżeli is­tnieje raj, a w nim wie­czna szczęśli­wość, to mu­si być tam prze­raźli­wie nudno.

Prze­moc wo­bec ciała za­bija... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Prze­moc wo­bec ciała za­bija też duszę.

Przeg­rałam za­nim zaczęłam... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Przeg­rałam za­nim zaczęłam grać w życie.

Śmierć kli­niczna to ta­ka... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Śmierć kli­niczna to ta­ka śmierć, z której cza­sami się pow­ra­ca po to tyl­ko, by rzec: Niestety.

W życiu można przet­rzy­mać... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

W życiu można przet­rzy­mać tyl­ko jed­no piekło. Każde następne jest lus­trza­nym od­bi­ciem pierwszego.

Trze­ba kłamać  by ro­bić to  na... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Trze­ba kłamać, by ro­bić to, na co się ma ochotę.

Pew­ne­go dnia wys­traszyłam się... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Pew­ne­go dnia wys­traszyłam się, kiedy uświado­miłam so­bie, że ludzie mnie nie rozumieją.

Al­ko­holik pi­je dwa ra­zy do... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Al­ko­holik pi­je dwa ra­zy do ro­ku: gdy pa­da deszcz lub gdy nie pada.

Umiałam się do­gadać je­dynie z... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Umiałam się do­gadać je­dynie z ty­mi, którzy ak­cepto­wali mnie całko­wicie. Niewielu ich było, ale zaw­sze zna­lazła się dob­ra dusza, która choć na ja­kiś czas wyt­rzy­mywała mój obłęd. Po­tem od­chodziła jak inni.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV