głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
niezaapominajka Umiałam się do­gadać je­dynie z ty­mi którzy ak­cepto­wali mnie całko­wicie. Niewielu ich było ale zaw­sze zna­lazła się dob­ra dusza która choć na ja­kiś czas

niezaapominajka

niezaapominajka.moblo.pl
Umiałam się do­gadać je­dynie z ty­mi którzy ak­cepto­wali mnie całko­wicie. Niewielu ich było ale zaw­sze zna­lazła się dob­ra dusza która choć na ja­kiś czas wyt­rz
Umiałam się do­gadać je­dynie z... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Umiałam się do­gadać je­dynie z ty­mi, którzy ak­cepto­wali mnie całko­wicie. Niewielu ich było, ale zaw­sze zna­lazła się dob­ra dusza, która choć na ja­kiś czas wyt­rzy­mywała mój obłęd. Po­tem od­chodziła jak inni.

Jes­teśmy niczym a ciągle so­bie... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Jes­teśmy niczym a ciągle so­bie wma­wiamy, że jes­teśmy kimś.

Po co żyjesz na tym świecie... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Po co żyjesz na tym świecie, jeżeli nic z te­go świata ci nie pasuje?

Wys­tar­czy gest  słowo  by... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Wys­tar­czy gest, słowo, by zra­nić tak bo­leśnie, zniszczyć szansę, cienką nić porozumienia.

Niekiedy mam wrażenie  że... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Niekiedy mam wrażenie, że przeg­rałam swoją walkę o życie, cho­ciaż żyję.

W tym cho­ler­nym życiu... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

W tym cho­ler­nym życiu pot­rzeb­na jest miłość. Bez niej jest wie­czna pus­tka, która du­si, za­bija, męczy. I wte­dy nie można być sobą.

Kiedy ogar­nia mnie roz­pacz  mam... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Kiedy ogar­nia mnie roz­pacz, mam ochotę rzu­cić to wszys­tko, wyjść, po­biec przed siebie, donikąd.

Ko­kaina tu­liła mnie do snu... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Ko­kaina tu­liła mnie do snu, śmierć spo­koj­nie czekała.

Boję się śmier­ci  ale bra­kuje... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Boję się śmier­ci, ale bra­kuje mi wo­li życia. Mo­je życie to ciągłe cierpienie.

Za­leży mi na in­nych ludziach... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Za­leży mi na in­nych ludziach, tyl­ko nie pot­ra­fię niekiedy oce­nić kto przy­jacielem, a kto wro­giem. Po­za tym mam sil­ne za­burze­nia pa­mięci i nie poj­muję, dlacze­go nag­le in­ni przes­tają się do mnie odzywać.

Umiera się wyłacznie za to  dla... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Umiera się wyłacznie za to, dla cze­go war­to żyć.

Cza­sami rodzi się we mnie ja­kiś... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Cza­sami rodzi się we mnie ja­kiś głód życia, nie zna­na tęskno­ta za spełnieniem się w in­nych ro­lach, sma­kowa­nie ciała i duszy jeszcze nie poz­na­nej. Od­kry­wać trze­ba do końca.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV