głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
niezaapominajka To ważne bar­dzo ważne by cząstko­wo od­chodziły sta­re struk­tu­ry oso­bowości i pow­sta­wały no­we lep­sze. Bo prze­cież życie to ciągła zmiana prze­miany w d

niezaapominajka

niezaapominajka.moblo.pl
To ważne bar­dzo ważne by cząstko­wo od­chodziły sta­re struk­tu­ry oso­bowości i pow­sta­wały no­we lep­sze. Bo prze­cież życie to ciągła zmiana prze­miany w duszy i
To ważne  bar­dzo ważne  by... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

To ważne, bar­dzo ważne, by cząstko­wo od­chodziły sta­re struk­tu­ry oso­bowości i pow­sta­wały no­we, lep­sze. Bo prze­cież życie to ciągła zmiana, prze­miany w duszy i na zewnątrz.

Stałam się przez­roczys­ta.... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Stałam się przez­roczys­ta. Wy­pełzał ze mnie frag­ment ciała, cho­roby, poświaty złych myśli. Czy może is­tnieć na Ziemi tak sza­lona, je­dyna, wier­na i niezap­rzeczal­na miłość jaką ma ćpun do nar­ko­tyku? Miłość, która niesie w so­bie wszys­tkie for­my zniszczenia.

To ważne  bar­dzo ważne  by... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

To ważne, bar­dzo ważne, by cząstko­wo od­chodziły sta­re struk­tu­ry oso­bowości i pow­sta­wały no­we, lep­sze. Bo prze­cież życie to ciągła zmiana, prze­miany w duszy i na zewnątrz.

Bo­lało tak  że um­rzeć się... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Bo­lało tak, że um­rzeć się chciało a po­tem strach przed śmiercią.

To księżyc wska­zywał no­we... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

To księżyc wska­zywał no­we dro­gi, a słońce po­rażało, zmuszało do poszu­kiwa­nia cienia.

To zniewo­lenie przez włas­ne Ja.... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

To zniewo­lenie przez włas­ne Ja. Czas, aby się wyz­wo­lić. Wyb­rałam życie, więc trze­ba być konsekwentnym.

Muszę pow­strzy­mać się od... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Muszę pow­strzy­mać się od wściekłego prag­nienia sa­mobójstwa, wściekła na swój stan umysłu. Nie daję ra­dy z taką psychiką.

Oba­wiam się no­cy   nie... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Oba­wiam się no­cy - nie ciem­ności, ale po­ry do­by, kiedy po­jawiają się demony.

Bóg sie­dzi na słońcu i... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Bóg sie­dzi na słońcu i przygląda się ludziom. Jed­nych ob­darza życiodaj­nym ciepłem, in­nych opa­la do gra­nicy bólu.

Jeżeli chcesz poz­nać siebie... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Jeżeli chcesz poz­nać siebie, mu­sisz stać się sobą.

Trzeźwość by­wa ob­rzyd­li­wa.... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Trzeźwość by­wa ob­rzyd­li­wa. Życie złudze­niami jeszcze gorsze.

Nie ma ludzi niebez­pie­cznych dla... teksty

niezaapominajka dodano: 23 luty 2013

Nie ma ludzi niebez­pie­cznych dla otocze­nia, to otocze­nie jest dla nich niebez­pie­czne, oni się tyl­ko bronią.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV