głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove Naj­gorzej jest właśnie te­raz kiedy nie wiem co u Ciebie kiedy licze ile to już mi­nęło odkąd ze sobą nie roz­ma­wiamy kiedy budzę się ra­no i pier­wszą myślą

legalove

legalove.moblo.pl
Naj­gorzej jest właśnie te­raz kiedy nie wiem co u Ciebie kiedy licze ile to już mi­nęło odkąd ze sobą nie roz­ma­wiamy kiedy budzę się ra­no i pier­wszą myślą jes­
Naj­gorzej jest właśnie te­raz... teksty

legalove dodano: 17 lipca 2013

Naj­gorzej jest właśnie te­raz, kiedy nie wiem co u Ciebie, kiedy licze ile to już mi­nęło odkąd ze sobą nie roz­ma­wiamy, kiedy budzę się ra­no i pier­wszą myślą jes­teś Ty, kiedy widzę Cię na ga­du i wiem, że nie będziemy roz­ma­wiać, ale nie usunę Two­jego nu­meru. Wiem również to, że świat się nie kończy na tym.

Jeśli chcesz za­pom­nieć o złych... teksty

legalove dodano: 17 lipca 2013

Jeśli chcesz za­pom­nieć o złych mo­men­tach, oder­wać się od trud­nych spraw poświęć się cze­muś co spra­wia CI przy­jem­ność, co nie poz­wo­li CI o tym wszys­tkim myśleć, a wte­dy szczęście sa­mo do Ciebie wróci.

Dzi­siaj do­wie­działam się  że... teksty

legalove dodano: 17 lipca 2013

Dzi­siaj do­wie­działam się, że mój przy­jaciel zna­lazł dziew­czynę i pew­nie wkrótce będą ra­zem. W pier­wszej chwi­li bar­dzo się ucie­szyłam, w końcu zaz­na szczęścia na które zasługu­je. Choć po chwi­li zdałam so­bie sprawę ze nie będzie już tak jak kiedyś, z pew­nością od­da­limy się od siebie bo zaw­sze tak jest w ta­kich sy­tuac­jach. Prze­raziła mnie myśl, o tym że będzie ważniej­sza oso­ba w je­go życiu, że będę na drugim miejscu. | takie tam wspomnienia sprzed roku. ;p

Przy­jaciel to ktoś  kto Cie... teksty

legalove dodano: 17 lipca 2013

Przy­jaciel to ktoś, kto Cie zaw­sze zro­zumie, nie potępi za błędy lecz po­może je nap­ra­wić, nie obróci się ple­cami tyl­ko będzie stał za Tobą mu­rem. Zaw­sze. bez względu na wszys­tko, bo przy­jaźń trwa wie­cznie, al­bo nie było jej wcale. / s,m,k,ł,p ♥

świetnie napisane..    teksty legalove dodał komentarz: świetnie napisane.. ;) do wpisu 17 lipca 2013
Wte­dy poczułam  że jes­tem dla... teksty

legalove dodano: 16 lipca 2013

Wte­dy poczułam, że jes­tem dla ko­goś ważna. Ot tak. Po pros­tu. Bo jes­tem. Bo nie trze­ba było nic więcej udo­wad­niać. Wiesz, co to dla mnie znaczyło? Jak­bym na ciem­nym, gra­fito­wym niebie uj­rzała od­da­laną o set­ki mil gwiaz­dkę. Jedną je­dyną, ale moją. Gwiaz­dkę. Z nim chciało się żyć.

  coś się stało? ostatnio jesteś... teksty

legalove dodano: 16 lipca 2013

- coś się stało? ostatnio jesteś jakaś smutna, przestałaś się odzywać. masz jakiś problem? - czasami jest tak, że musisz na chwilę przystopować, usiąść, zastanowić się nad wszystkim.. jestem smutna? to dlatego, że przestałeś zwracać na mnie uwagę. przestałam się odzywac? sam też się nie odzywałeś, postanowiłam się nie narzucać. mam jakiś problem? kocham Cię. to Ty jesteś moim problemem. ♥

świetne :  teksty legalove dodał komentarz: świetne :* do wpisu 16 lipca 2013
A gdy spot­ka­my się po la­tach i... teksty

legalove dodano: 16 lipca 2013

A gdy spot­ka­my się po la­tach i z uśmie­chem do mnie wrócisz, po­wiem Ci to, co Ty mi i tym ra­zem ja złamię Ci ser­ce, tak, że wiele cza­su będzie pot­rze­ba i miłości in­ne­go człowieka, aby móc je na no­wo pos­kle­jać. I choć będziesz się czuł pra­wie nor­malnie, to ra­ny na ser­cu po­zos­taną i będą pul­so­wać bólem za każdym ra­zem, gdy o mnie po­myślisz i wspom­nisz te piękne chwi­le, które tak bru­tal­nie zniszczyłeś.

Poz­woliła mu wrócić ko­lej­ny... teksty

legalove dodano: 16 lipca 2013

Poz­woliła mu wrócić ko­lej­ny raz - już na­wet nie zliczy, który to już. sęk w tym, że ona znów zna­lazła szczęście w ra­mionach in­ne­go. pomyślała, że znowu ją porzuci. potem wróci, odejdzie, wróci.. znała ten schemat na pamięć. miłość nie zna słowa ''dosyć''.

''Od­wróciła się do ok­na  by po... teksty

legalove dodano: 16 lipca 2013

''Od­wróciła się do ok­na, by po raz os­tatni uj­rzeć piękny wi­dok, który wi­tał ją co ra­no.. "jeszcze tu wrócę" -po­wie­działa. ciągnąc za sobą mały ku­ferek wyszła z po­koju, wy­cierając błądzącą po po­liczku łzę. Bez pożeg­nań i roz­stań, pow­ro­ty nie miałyby swo­jej ma­gii. Rozłąka uczy nas doceniać. '' | w sierpniu.. ♥

Przeszłość zaw­sze wra­ca.... teksty

legalove dodano: 16 lipca 2013

Przeszłość zaw­sze wra­ca. na­wet jak­byśmy usil­nie chcieli o niej za­pom­nieć ona i tak wróci. sęk w tym, że za każdym ra­zem gdy wraca bo­li jak naj­mniej. a kiedyś ból całko­wicie zniknie. : )

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV