głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove dzisiaj nie potrafiłabym nazwać moim szczęściem tego skurwiela. Chciałbym Ci po­wie­dzieć że pot­rze­buję Ciebie tyl­ko Ciebie ale świat za bar­dzo by się wkurw

legalove

legalove.moblo.pl
dzisiaj nie potrafiłabym nazwać moim szczęściem tego skurwiela.
dzisiaj  nie potrafiłabym nazwać... teksty

legalove dodano: 7 listopada 2012

dzisiaj, nie potrafiłabym nazwać moim szczęściem tego skurwiela.

Chciałbym Ci po­wie­dzieć  że... teksty

legalove dodano: 5 listopada 2012

Chciałbym Ci po­wie­dzieć, że pot­rze­buję Ciebie, tyl­ko Ciebie, ale świat za bar­dzo by się wkurwił.

Nie uda­waj tych piep­rzo­nych... teksty

legalove dodano: 5 listopada 2012

Nie uda­waj tych piep­rzo­nych uczuć, jeśli nic nie czujesz. Nie przy­tulaj, jeżeli masz za­miar za­raz odejść. Nie pat­rz tak na mnie, jeśli chcesz tyl­ko ko­lej­ny raz złamać mi serce. Po pros­tu odejdź, ja pójdę swoją drogą bez Ciebie, wte­dy znikną wszys­tkie problemy.. Naj­le­piej tak wszys­tko zmienić.

Mogłabym po­kochać każde­go... teksty

legalove dodano: 5 listopada 2012

Mogłabym po­kochać każde­go, gdy­bym tyl­ko chciała. Ale ja chcę kochać Ciebie, pa­miętaj o tym.

widzisz mnie tyl­ko wte­dy gdy... teksty

legalove dodano: 5 listopada 2012

widzisz mnie tyl­ko wte­dy gdy chcesz zobaczyć. rzad­ko dla Ciebie istnieje.

Cza­sami chciałabym stworzyć dla... teksty

legalove dodano: 5 listopada 2012

Cza­sami chciałabym stworzyć dla Ciebie tęcze czy też przyb­liżyć Ci nieba by­le byś tyl­ko częściej uśmie­chał się do mnie.

Swój błękit­ny wzrok... teksty

legalove dodano: 5 listopada 2012

Swój błękit­ny wzrok za­mieniłeś na chłod­ne, zaćpa­ne spojrzenie. Two­ja kiedyś pro­mien­na ce­ra dziś krzyczy o po­moc swoją szarością. A gdy widzę Twój nie­szczęśli­wy, wy­muszo­ny uśmiech, chce mi się płakać. I tyl­ko jed­no py­tanie mnie nurtuje: Dlacze­go właśnie Ty ?! Gdy­by to za­leżało ode mnie, umarłabym za Ciebie.

Nie ocze­kuje wiele  ja chcę... teksty

legalove dodano: 5 listopada 2012

Nie ocze­kuje wiele, ja chcę tyl­ko przy­pad­ko­wo wpaść na Ciebie na pus­tej uli­cy... sam na sam.

cza­sem chciałbym na wieki... teksty

legalove dodano: 5 listopada 2012

cza­sem chciałbym na wieki zam­knąć swo­je po­wieki i już nig­dy nie przes­tać śnić i marzyć.. ale te­raz wiem, że bra­kowałoby mi tyl­ko jednego, Ciebie Aniele.

Miałaś tak kiedyś  że budziłaś... teksty

legalove dodano: 5 listopada 2012

Miałaś tak kiedyś, że budziłaś się ra­no i wy­powiadałaś czy­jeś imię z nadzieją na miły dzień, a nag­le po­bud­ka ! to nie będzie dob­ry dzień, bo tej oso­by w Twoim życiu już nie ma, odeszła, zos­ta­wiła Cię, tak nag­le bez wy­jaśnień i zni­ka uśmiech z twarzy i chce Ci się płakać, ale już na­wet na to nie masz siły, ręce już opadły, nie wiesz już czy są ja­kieś szan­se na to, ze ta oso­ba do Ciebie wróci? W końcu wsta­jesz, wszys­tko wygląda sza­ro tak bez sen­su zas­ta­nawiasz się po co wstałaś, po co się obudziłaś, po co jest ten ko­lej­ny dzień. Ale wsta­jesz.. i przeżywasz ko­lej­ny cho­ler­nie pus­ty dzień.

ty idiot­ko  myślałaś  że... teksty

legalove dodano: 5 listopada 2012

ty idiot­ko, myślałaś, że będziesz go miała tyl­ko dla siebie? Myślisz, że on tyl­ko Ciebie pot­rze­buje? Po­myślałaś, że tyl­ko Ty mu wys­tar­czysz? Rzu­ciłaś dla niego wszys­tko, ale on dla Ciebie te­go nie zro­bi. Tyl­ko z nim się wi­dujesz, bo nie widzisz po­za nim świata. On widzi też in­nych zna­jomych. W każdej chwi­li mówi, jedź ze mną, chcę abyś tyl­ko była przy mnie, ale gdy jedzie do zna­jomych, zaw­sze znaj­dzie jakąś wymówkę, żebyś nie po­jechała z nim. Nie jes­teś dla niego tak dob­ra, jak myślałaś. Tak bar­dzo chciałabyś wie­dzieć, czy to miłość.

  i mam taką nadzieję  że kiedyś... teksty

legalove dodano: 5 listopada 2012

- i mam taką nadzieję, że kiedyś przy­pad­kiem bądź nie, zaj­rzysz w mo­je myśli, przeczy­tasz tą, pi­saną pod wpływem nag­ro­madzo­nych emoc­ji, prze­pełnioną bólem, tęsknotą za czymś cze­go nie było, lecz is­tniało w moich marze­niach, że jeszcze się odez­wiesz, i uświado­misz so­bie że tyl­ko To­bie pot­ra­fiłam zaufać, tyl­ko To­bie dałam taką szansę, lecz te­go nie zauważyłeś. A może nie chciałeś zauważyć? A ja głupia i naiw­na ciągle wierzę w to, że się po­jawisz na no­wo w moim życiu. Błagam Cię, po­wiedz że mnie niena­widzisz, że jes­tem ni­kim, że nic dla Ciebie nie znaczę... będzie mi chy­ba lżej niż te­raz, gdy zni­kasz bez słowa i na­wet nie wiem czy mogę mieć nadzieję że jeszcze będziesz.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV