głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
eh. teksty legalove dodał komentarz: eh. do wpisu 14 grudnia 2012
Jut­ro nie jest... teksty

legalove dodano: 13 grudnia 2012

Jut­ro nie jest zag­wa­ran­to­wane ni­komu, ani młode­mu, ani sta­remu. Być może, że dzi­siaj pat­rzysz po raz os­tatni na tych, których kochasz. Dla­tego nie zwle­kaj, uczyń to dzi­siaj, bo jeśli się okaże, że nie docze­kasz jut­ra, będziesz żałował dnia, w którym zab­rakło Ci cza­su na je­den uśmiech, na je­den po­całunek, że byłeś zbyt zajęty, by prze­kazać im os­tatnie życzenie.

kochał ją tak bardzo i od dawna... teksty

legalove dodano: 13 grudnia 2012

kochał ją tak bardzo i od dawna, że nie mógł już pojąć żadnego innego cierpienia, które nie zaczynałoby się od [niej]. / G. Márquez ♥

A jeżeli powiem Ci   że jesteś dla... teksty

legalove dodano: 13 grudnia 2012

A jeżeli powiem Ci , że jesteś dla mnie wszystkim? Każdym nowym dniem,każdym porankiem, czułym słowem, tchnieniem? Jeżeli powiem Ci, że jesteś dla mnie wszystkim co mam ? Uśmiechniesz się ? ♥

Nie bieg­nij za szyb­ko przez... teksty

legalove dodano: 13 grudnia 2012

Nie bieg­nij za szyb­ko przez życie bo naj­lep­sze rzeczy zdarzają się nam wte­dy, gdy naj­mniej się ich spodziewamy.

Myślała za­tem o nim  nie chcąc o... teksty

legalove dodano: 13 grudnia 2012

Myślała za­tem o nim, nie chcąc o nim myśleć. Im bar­dziej o nim myślała, tym większą czuła wściekłość, a im większą czuła wściekłość, tym bar­dziej o nim myślała dop­ro­wadzając się do ta­kiego sta­nu, że nie mogła już te­go znieść. Zat­ra­ciła poczu­cie rozsądku.

Jest ta­ki mo­ment  kiedy ból jest... teksty

legalove dodano: 13 grudnia 2012

Jest ta­ki mo­ment, kiedy ból jest tak duży, że nie możesz od­dychać. To jest ta­ki spryt­ny mecha­nizm. Myślę, że przećwiczo­ny wielok­rotnie przez na­turę. Du­sisz się, in­styn­ktow­nie ra­tujesz się i za­pomi­nasz na chwilę o bólu. Boisz się naw­ro­tu bez­dechu i dzięki te­mu możesz przeżyć.

Ig­ra­nie ze starą miłością... teksty

legalove dodano: 13 grudnia 2012

Ig­ra­nie ze starą miłością jest jak od­ko­pywa­nie sta­rej mi­ny. Zaw­sze jest praw­do­podo­bieństwo, że może wy­buchnąć jak nowa.

Stra­cić ko­goś kocha­nego to... teksty

legalove dodano: 13 grudnia 2012

Stra­cić ko­goś kocha­nego to zmienić swo­je życie na zaw­sze. Nie przeżyjesz te­go, bo "to" jest osobą, którą kochasz. Ból prze­mija, spo­tykasz no­wych ludzi, ale pus­tka nig­dy się nie wy­pełnia. Jakżeby mogła? Śmierć nie osłabia wyjątko­wości ko­goś, kto znaczył aż ty­le, by go opłakiwać. / net

Per­fekcyj­na umiejętność... teksty

legalove dodano: 13 grudnia 2012

Per­fekcyj­na umiejętność uda­wania że nic do Ciebie nie czuję.

Zas­ta­nawiasz się czy dob­rze... teksty

legalove dodano: 13 grudnia 2012

Zas­ta­nawiasz się czy dob­rze ro­bisz myśląc o nim ? Choć wiesz że on nig­dy nie będzie myślał o To­bie jak ty o nim . Ale masz nadzieje że będzie inaczej , że kiedyś i on będzie myślał o To­bie w ten sposób jak ty o nim.

Naj­prościej za­bić i... teksty

legalove dodano: 13 grudnia 2012

Naj­prościej za­bić i zos­ta­wić zwłoki.. Ni­by ze strachu. Naj­prościej zra­nić i opuścić. Ni­by dla dobra.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV