głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
everydaysad Uza­leżnieni od siebie stra­ceni na zawsze Masz ja­kieś pasje? Z pasją użalam się nad sobą. Tyle zawsze mialam ci do opowiadania a teraz milcze został tylko smu

everydaysad

everydaysad.moblo.pl
Uza­leżnieni od siebie stra­ceni na zawsze
Uza­leżnieni od siebie  stra­ceni... teksty

everydaysad dodano: 22 lipca 2014

Uza­leżnieni od siebie, stra­ceni na zawsze

  Masz ja­kieś pasje?    Z pasją... teksty

everydaysad dodano: 22 lipca 2014

- Masz ja­kieś pasje? - Z pasją użalam się nad sobą.

Tyle zawsze mialam ci do opowiadania... teksty

everydaysad dodano: 22 lipca 2014

Tyle zawsze mialam ci do opowiadania a teraz milcze został tylko smutek

Za­pytałeś co się u mnie... teksty

everydaysad dodano: 22 lipca 2014

Za­pytałeś co się u mnie zmieniło od naszej os­tatniej roz­mo­wy. Nic, ja tyl­ko przes­tałam się uśmiechać

Tak wielu ludzi ocze­kuje od... teksty

everydaysad dodano: 22 lipca 2014

Tak wielu ludzi ocze­kuje od in­nych po­mocy, lecz nie każdy jest go­towy ją przyjąć.

Niebo ma ko­lor wol­ności. Ko­lor... teksty

everydaysad dodano: 22 lipca 2014

Niebo ma ko­lor wol­ności. Ko­lor niewidzial­ny, który można tyl­ko poczuć. Bez py­tań, bez słów, bez marzeń. Żeby być wol­nym, trze­ba być niewidzial­nym. Prze­ni­kać. I czuć. Tyl­ko czuć

Po­pełniłam wiele błędów w... teksty

everydaysad dodano: 22 lipca 2014

Po­pełniłam wiele błędów w życiu, wiele rzeczy żałuję, ale żadną z nich nie była i nie jest miłość do Ciebie.... Żałuję je­dynie te­go, że nie poz­na­liśmy się w cza­sach, gdy ja byłam lep­szym człowiekiem byś mógł dos­tać ode mnie to co naj­lep­sze

Pa­radoks życia: im bar­dziej... teksty

everydaysad dodano: 22 lipca 2014

Pa­radoks życia: im bar­dziej chcesz o czymś za­pom­nieć, tym bar­dziej o tym myślisz

Wo­lała tęsknotę na... teksty

everydaysad dodano: 22 lipca 2014

Wo­lała tęsknotę na od­ległość, bo czuć ciepło ciała i lód ser­ca za ple­cami to jed­no z naj­gor­szych uczuć to­warzyszących miłości

Jest ta­ka cisza  która za­bija... teksty

everydaysad dodano: 22 lipca 2014

Jest ta­ka cisza, która za­bija najmocniej

Widzi­my się w lus­trze  na... teksty

everydaysad dodano: 22 lipca 2014

Widzi­my się w lus­trze, na fo­tog­ra­fii, w wyob­raźni...ale nig­dy nie zo­baczy­my się na żywo. To smut­ne, bo nig­dy nie do­wiemy się jak wygląda­my naprawdę

Życie nie jest tyl­ko og­niem... teksty

everydaysad dodano: 22 lipca 2014

Życie nie jest tyl­ko og­niem, które w cza­sie śmier­ci wy­daje swoją os­tatnią is­krę i gaśnie. Nie jest też wodą, która wy­sycha pod wpływem suszy. Zy­cie i śmierć tworzą swoją własną nić. Można je bez prob­le­mu naz­wać lus­tra­mi, które stojące nap­rze­ciw siebie, będą tworzyły ko­rytarz, które­go końca nikt nie jest w sta­nie sięgnąć.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV