głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
wyciagampozytywy cu­da na­wet naj­bar­dziej niewytłumaczal­ne i niewiary­god­ne is­tnieją i zdarzają się kpiąc z na­tural­ne­go porządku rzeczy. Nicholas Sparks Praw­dzi­wa miło

wyciagampozytywy

wyciagampozytywy.moblo.pl
cu­da na­wet naj­bar­dziej niewytłumaczal­ne i niewiary­god­ne is­tnieją i zdarzają się kpiąc z na­tural­ne­go porządku rzeczy. Nicholas Sparks
cu­da   na­wet naj­bar­dziej... teksty

wyciagampozytywy dodano: 21 września 2013

cu­da - na­wet naj­bar­dziej niewytłumaczal­ne i niewiary­god­ne - is­tnieją i zdarzają się, kpiąc z na­tural­ne­go porządku rzeczy. ~ Nicholas Sparks

Praw­dzi­wa miłość oz­nacza... teksty

wyciagampozytywy dodano: 21 września 2013

Praw­dzi­wa miłość oz­nacza, że za­leży ci na szczęściu dru­giego człowieka bar­dziej niż na włas­nym, bez względu na to, przed ja­kimi bo­les­ny­mi wy­bora­mi stajesz. ~ Nicholas Sparks

Co­fam się pa­mięcią do chwi­li... teksty

wyciagampozytywy dodano: 20 września 2013

Co­fam się pa­mięcią do chwi­li, kiedy się to zaczęło, po­nieważ wspom­nienia to je­dyne, co mi pozostało. ~ Nicholas Sparks

Ty­le chciałabym Ci po­wie­dzieć... teksty

wyciagampozytywy dodano: 20 września 2013

Ty­le chciałabym Ci po­wie­dzieć, ale nie bar­dzo wiem, od cze­go zacząć. Może od te­go, że Cię kocham? Al­bo, że dni, które spędziłam z Tobą, były naj­szczęśliw­szy­mi dniami w moim życiu? Lub że w tym krótkim cza­sie, od kiedy Cię poz­nałam, doszłam do prze­kona­nia, że jes­teśmy jak te dwie połówki jabłka, stworze­ni po to, aby być razem? ~ Nicholas Sparks

I to uczu­cie prze­mieniło go na... teksty

wyciagampozytywy dodano: 20 września 2013

I to uczu­cie prze­mieniło go na zaw­sze. Praw­dzi­wa miłość pot­ra­fi to zro­bić z człowiekiem, a je­go miłość była prawdziwa. ~ Nicholas Sparks

  I co pod­po­wiada ci two­je... teksty

wyciagampozytywy dodano: 20 września 2013

- I co pod­po­wiada ci two­je serce? - Nie wiem. - Może zbyt gor­li­wie sta­rasz się je słyszeć. ~ Nicholas Sparks

Człowiek wie  że to miłość... teksty

wyciagampozytywy dodano: 20 września 2013

Człowiek wie, że to miłość, kiedy chce prze­bywać z dru­ga osobą i czu­je, że ta dru­ga oso­ba chce te­go samego.

Nie jes­tem wyjątko­wy  co do... teksty

wyciagampozytywy dodano: 20 września 2013

Nie jes­tem wyjątko­wy, co do te­go nie mam wątpli­wości. Jes­tem zwyczaj­nym człowiekiem o zwyczaj­nych myślach i wiodłem zwyczaj­ne życie. Nikt nie pos­ta­wił pom­ni­ka ku mej czci, a mo­je imię szyb­ko pójdzie w za­pom­nienie, lecz kochałem - całym ser­cem i duszą - a to moim zda­niem wys­tar­czająco dużo.

Jes­teś od­po­wie­dzią na... teksty

wyciagampozytywy dodano: 20 września 2013

Jes­teś od­po­wie­dzią na każdą mod­litwę, jaką za­nosiłem. Jes­teś pieśnią, marze­niem i szep­tem. Sam nie poj­muję, ja­kim cu­dem ty­le cza­su bez ciebie wytrzymałem.

Kiedy człowiek się za­kochu­je... teksty

wyciagampozytywy dodano: 20 września 2013

Kiedy człowiek się za­kochu­je, je­go życie nieod­wra­cal­nie się zmienia i choćby nie wie­dzieć jak się próbo­wało, to uczu­cie nig­dy nie zniknie.

Proszę byś przed snem spoj­rzał w... teksty

wyciagampozytywy dodano: 20 września 2013

Proszę byś przed snem spoj­rzał w niebo i po­myślał o mnie, że jes­tem, żyję i za­sypiam pod tym sa­mym niebem, co Ty. Sko­ro nie mogę być przy To­bie to przy­naj­mniej możemy dzielić te chwi­le i a nuż uda nam się spra­wić, by nasza miłość trwała wiecznie.

Była ucieleśnieniem moich marzeń.... teksty

wyciagampozytywy dodano: 20 września 2013

Była ucieleśnieniem moich marzeń. Dzięki niej stałem się tym, kim jes­tem, a trzy­manie jej w ra­mionach wy­dawało się bar­dziej na­tural­ne niż bi­cie serca.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV