głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
wyciagampozytywy Przeszłość spiętrzyła się nag­le nad na­mi przytłaczając nas in­tensyw­nością naszych przeżyć. Nicholas Sparks nie można nap­rawdę po­kochać w ciągu dwóch dni.

wyciagampozytywy

wyciagampozytywy.moblo.pl
Przeszłość spiętrzyła się nag­le nad na­mi przytłaczając nas in­tensyw­nością naszych przeżyć. Nicholas Sparks
Przeszłość spiętrzyła się... teksty

wyciagampozytywy dodano: 21 września 2013

Przeszłość spiętrzyła się nag­le nad na­mi, przytłaczając nas in­tensyw­nością naszych przeżyć. ~ Nicholas Sparks

nie można nap­rawdę po­kochać w... teksty

wyciagampozytywy dodano: 21 września 2013

nie można nap­rawdę po­kochać w ciągu dwóch dni. To uczu­cie może za­palić sie szyb­ko, lecz praw­dzi­wa miłość pot­rze­buje cza­su, by prze­rodzić się w sil­ny i trwały związek. ~ Nicholas Sparks

Nie chcę też  byś choć przez... teksty

wyciagampozytywy dodano: 21 września 2013

Nie chcę też, byś choć przez chwilę po­myślał, że nie znaczyłeś dla mnie ty­le co ja dla Ciebie. ~ Nicholas Sparks

Choć być może nie chcesz te­go... teksty

wyciagampozytywy dodano: 21 września 2013

Choć być może nie chcesz te­go słuchać, pragnę, byś wie­dział, że na zaw­sze po­zos­ta­niesz cząstką mnie. Zasłużyłeś so­bie na szczególne miej­sce w moim ser­cu, które­go nikt nig­dy nie zajmie. ~ Nicholas Sparks

Jeszcze jed­na ludzka is­to­ta... teksty

wyciagampozytywy dodano: 21 września 2013

Jeszcze jed­na ludzka is­to­ta, tracąc Anioła Stróża, zos­tała ska­zana na kap­ry­sy losu. ~ Nicholas Sparks

Nie składaj obiet­nic  jeśli nie... teksty

wyciagampozytywy dodano: 21 września 2013

Nie składaj obiet­nic, jeśli nie jes­teś pew­ny, czy za­mie­rzasz ich dotrzymać. ~ Nicholas Sparks

Te wspom­nienia na­leżały... teksty

wyciagampozytywy dodano: 21 września 2013

Te wspom­nienia na­leżały wyłącznie do mnie, nau­czyłem się bo­wiem, że pew­ne rzeczy na­leży zacho­wać dla siebie. ~ Nicholas Sparks

 Wiem  że w pew­nym sen­sie każdy... teksty

wyciagampozytywy dodano: 21 września 2013

"Wiem, że w pew­nym sen­sie każdy krok, ja­ki zro­biłem, od chwi­li gdy nau­czyłem się chodzić, był kro­kiem do Ciebie. By­liśmy so­bie przeznaczeni." ~ Nicholas Sparks

Naj­smut­niej­si ludzie ja­kich w... teksty

wyciagampozytywy dodano: 21 września 2013

Naj­smut­niej­si ludzie ja­kich w życiu spot­kałam, to ci, którzy nie in­te­resują się niczym głębo­ko. Pas­ja i za­dowo­lenie idą ze sobą w parze, a bez nich każde szczęście jest wyłącznie chwi­lowe, nie ma bo­wiem bodźca, który by je podtrzymywał. ~ Nicholas Sparks

Życie  uświado­mił so­bie... teksty

wyciagampozytywy dodano: 21 września 2013

Życie, uświado­mił so­bie, bar­dzo przy­pomi­na piosenkę. Na początku jest ta­jem­ni­ca, na końcu - pot­wier­dze­nie, ale to w środ­ku kryją się wszys­tkie emoc­je, dla których cała spra­wa sta­je się war­ta zachodu. ~ Nicholas Sparks

Ale jechałem da­lej pat­rząc  jak... teksty

wyciagampozytywy dodano: 21 września 2013

Ale jechałem da­lej pat­rząc, jak jej pos­tać ma­leje co­raz bar­dziej, i czując, jak wy­myka mi się marzenie. ~ Nicholas Sparks

Uśmie­cham się wte­dy i mam przez... teksty

wyciagampozytywy dodano: 21 września 2013

Uśmie­cham się wte­dy i mam przez chwilę wrażenie, że nie jes­tem sam. Ale jes­tem i w głębi duszy wiem, że zaw­sze będę. ~ Nicholas Sparks

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV