głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
sowa-frankfurt O zaprzestanie działań nękających i terroryzujących mnie w Ojczyźnie po 26 latach emigracji politycznej. Stefan Kosiewski: do Prezesa Sądu Rejonowego w Tomaszow

sowa

sowa.moblo.pl
O zaprzestanie działań nękających i terroryzujących mnie w Ojczyźnie po 26 latach emigracji politycznej. Stefan Kosiewski: do Prezesa Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowi
O zaprzestanie działań nękających... teksty

sowa dodano: 3 października 2008

O zaprzestanie działań nękających i terroryzujących mnie w Ojczyźnie po 26 latach emigracji politycznej. Stefan Kosiewski: do Prezesa Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim; w rocznicę Bitwy pod Grunwaldem. Wniosek o oddalenie wniosku o ukaranie mnie z art. 119 § 1 KW skierowanego do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim - Wydział VI Grodzki przez Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim, o którym to wniosku poinformowany zostałem pismem doręczonym 23.07.2008 roku z datą wsteczną 18.07.2008 (Załącznik 1.), to jest po tym, jak kilkakrotnie i w różnych instytucjach złożyłem wcześniej Skargę na nękanie mnie przez funkcjonariuszy Policji w Tomaszowie Mazowieckim (...). http://sowa.mypodcast.com/200807_archive.html

Lech Klekot  Stefan Kosiewski  Bohdan... teksty

sowa dodano: 23 września 2008

Lech Klekot, Stefan Kosiewski, Bohdan Poręba, Bolesław Tejkowski: Przesłanie w Wigilię 17 września 2008 r. My Polacy nie zgadzamy się ze stanowiskiem rządu, który promuje obce interesy i nie reprezentuje naszego stanowiska. Nowe, planowane, eksterytorialne bazy wojskowe USA w Europie i wyścig zbrojeń nie przyniosą pokoju dla świata. Polityka okrążania Rosji bazami amerykańskiego wojska jest fatalnym planem. Chcemy pokoju na Bliskim Wschodzie, w Iraku, Gruzji i w Afganistanie, domagamy się wycofania naszych wojsk. 1. Jesteśmy za ogólnoeuropejskim (bez NATO i USA) bezpieczeństwem w Europie. 2. Europejska polityka energetyczna (surowcowa) powinna być wspólnie stanowiona. 3. Jesteśmy za ogólnoeuropejskim samostanowieniem narodów o swojej własnej dynamice i tożsamości kulturowej http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/1714

Reżyser Bohdan Poręba: List Otwarty... teksty

sowa dodano: 18 września 2008

Reżyser Bohdan Poręba: List Otwarty do Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego Piszę ten list ,ponieważ mam w uszach słowa Pana Ministra usłyszane podczas Zjazdu Filmowców, iż drzwi Pana gabinetu są dla nas zawsze otwarte. Tymczasem miesiąc temu rozmawiałem bezskutecznie z Pana asystentką, prosząc o audiencję u Pana. Obecnie jestem odsyłany do innych urzędników. Dzisiaj pani Małgorzata Dziedziak powiedziała mi ( po miesiącu), że nie może Pan się ze mną spotkać w lutym. Poprosiłem więc o termin marcowy ale i tu spotkała mnie odmowa. Moim zdaniem ( być może się mylę), obowiązkiem Pana urzędników jest łączenie Pana Ministra z ludźmi i problemami kultury a nie rozciąganie miedzy nimi a Panem Ministrem barier i zasieków. A ja proszę o rozmowę wyłącznie z Panem Ministrem. Należy mi się ona, po pół wieku pracy jako reżysera filmowego z dorobkiem kilkunastu znac http://kulturalny.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?326162

Publikacja w Gazecie Prawnej... teksty

sowa dodano: 4 września 2008

Publikacja w Gazecie Prawnej przerwała zmowę milczenia na temat masońskiego planu osiedlenia w Polsce milionowej mniejszości obcej etnicznie, religijnie, kulturowo i cywilizacyjnie w stosunku do miejscowych Polaków i żyjących w Polsce od wieków żydów, którzy po zmianie imion ze starotestamentowych na łatwiej wpadające Słowianom do ucha tudzież po zmianie nazwisk (czy ktoś to jeszcze może pamięta, jak po ojcu nazywał się wspomniany Kuroń, albo Wałęsa po matce? http://sowa.mypodcast.com/2008/08/Stefan_Kosiewski_Powsta_Panie_w_swojej_potdze-134370.html

Amerykański filantrop Sorosz... teksty

sowa dodano: 4 września 2008

Amerykański filantrop Sorosz spacyfikował 38 milionową Polskę wydając tylko 1 mln dolarów na skanalizowanie (wyciszenie) najbardziej inteligentnych, młodych, twórczych ludzi. Tysiące jego ofiar, które w innych warunkach polityczno-społecznych grabiłyby ochoczo trawniki na czyn społeczny w Boże Ciało, pozakładało pod wpływem doradców z Fundacji Batorego tzw. (po amerykańsku) ngo , czyli organizacje pozarządowe, a następnie powykładało się przy trudnościach przede wszystkim natury finansowej . Czy można mieć wobec tego pretensje do polityków w Polsce, że uchwalili na domiar złego morderczą dla organizacji pozarządowych Ustawę o rzekomej możliwości pozyskiwania 1 % z odpisów od podatków, których zwolnieni od podatku nie mogą płacić, a nie zwolnieni nie są w stanie płacić? Sorosz chciał dobrze dla wszystkich żydów w Polsce, dlatego.. http://sowa.mypodcast.com/2008/08/Stan_David_Ligo_Tarcza_dobrotliwi_ydzi_a_Sprawa_Polska-134903.html

W szczytowym okresie funkcjonowania... teksty

sowa dodano: 4 września 2008

W szczytowym okresie funkcjonowania PRL-u władzę nad Polakami uosabiał Czesław Kiszczak, który w sierpniu 1980 roku był szefem kontrwywiadu wojskowego PRL i dlatego nic nie wiedział o żydowcach z tzw. Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża: Borusewicz, Gwiazda, Lis, Wałęsa, Wyszkowski, którzy jawnie głosili za żydowcami-korowcami: Modzelewskim, Romaszewskim, Michnikiem i Kuroniem, że chcą zreformować, czyli przejąć w PRL-u władzę, robili przygotowania do przejęcia władzy. Tymczasem Kiszczak nie uważał i dał się głupio podejść i zaskoczyć tym paru sprytnym, niewykształconym, "polskim działaczom związkowym" o rysach Bronsztajna /Leo Trockiego (Wildsztajna, Blumsztajna, Kalksztajna), że Polak by się na nich nie poznał i podjechali sobie motorówkami wojskowymi pod stocznię, a szef kontrwywiadu wojskowego PRL Czesław Kiszczak nic o tej akcji kontrwywiadu wojskowego PRL nie wiedział! http://sowa.mypodcast.com/2008/08/Stan_David_Ligo_Z_Listu_do_Szwecjan_w_rocznic_sierpnia_1980-136211.html

Chazarowie byli oryginalnie... teksty

sowa dodano: 13 sierpnia 2008

Chazarowie byli oryginalnie nomadycznym ludem tureckim który, gdzieś około połowy VIII wieku n.e. przyjął judaizm jako obowiązującą religię państwową. Około 250 lat później, zjudeizowane państwo Chazarów zostało podbite przez wschodnioeuropejskich Słowian nazwanych w literaturze historycznej Rusią Kijowską. Oczywiście, Chazarowie nie nazywali siebie "Narodem Wybranym" w tamtym czasie. Rozpowszechnili to dopiero ich potomkowie; Aszkenazyjczycy i Syjoniści. Dziwne "zniknięcie" chazarskich konwertów z kart historii Średniowiecza, jest konsekwencją inwazji Mongołów i, jest równoznaczne z "pojawieniem" się dużej liczby Żydów na ogromnych połaciach wschodniej części Europy a następnie - nieco później - w środkowej. Współcześni Żydzi lubią cofać się pamięcią tylko do drugiej połowy XIX wieku czyli do narodzin syjonizmu i od razu "skaczą" do czasów starożytnych. Dość sporadycznie i bardzo http://ligon.blox.pl/2008/06/Stan-David-Ligon-To-Polacy-zadecydowali-o-tym-ze.html

Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci... teksty

sowa dodano: 13 sierpnia 2008

Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z. opowiada od lat o swojej krzywdzie, ale również o krzywdzie tysięcy innych rodziców http://mysowa.blog.de/2008/08/13/polnisch-verboten-polski-zakazany-4580145

Fundacja Polsko Niemiecka Pojednanie... teksty

sowa dodano: 6 sierpnia 2008

Fundacja Polsko-Niemiecka Pojednanie SPEKULOWAŁA PIENIEDZMI; prezesi nie rozliczeni, świadczenia Polakom nie wypłacone - Stefan Kosiewski do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Szanowny Panie Prezydencie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN poinformowało dzisiaj (1.), że Fundacja Federalna "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość", ustanowiona do uregulowania sprawy wypłaty odszkodowań za pracę przymusową w III Rzeszy, wypłaciła w ciągu blisko 7 lat swojej działalności, siedmiu swoim organizacjom partnerskim w sumie 4,373 miliardów euro (2.). 13.09.1990 r. Ministerstwo Finansów RFN odpowiedziało odmownie (3.) na zgłoszony przeze mnie 20.3.1990 r. wniosek z o wypłatę odszkodowania za niewolniczą pracę (4.) wykonywaną w III Rzeszy przez mojego Ojca, Władysława Kosiewskiego ur. 6.10.1926 r. w Pełtach na Kurpiach. Z żądaniem wypłaty odszkodowania dla mojego Ojca wystąpiłem 6.3.1990 r. na długo przed tym (4.), http://sowa.mypodcast.com/200701_archive.html

Dlaczego nie dopuszcza Pan takiej... teksty

sowa dodano: 5 sierpnia 2008

Dlaczego nie dopuszcza Pan takiej możliwości, aby nie być zabijanym, ani okradanym? Mówi Pan, że Polska się rozwija. To zależy co się rozumie pod pojęciem Polska i czy w tym wszystkim bierze się pod uwagę Naród Polski. Ważne jest też to na co się patrzy i czym się mierzy ten rozwój - np. kolosalnym rosnącym zadłużeniem Polski w zagranicznych bankach. Nigdy nic się samo nie obroniło i nie obroni. Pisze Pan: - nie przeszkadzać. Więc pytam; komu nie przeszkadzać? Czy tym fartuszkowym, których Pan się boi? A główny trzon tych fartuszkowych to z jakiej jest nacji? Pewnie są to eskimosi. http://pkn.blox.pl/2008/08/ze-Polska-sie-rozwija-To-zalezy-co-sie-rozumie.html Co Panu tak zależy na definitywnej kapitulacji Narodu Polskiego? Ma Pan w tym względzie jakąś misję do spełnienia? Józef Bizoń http://groups.google.com/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/3eb00da755022794

Do Komisji ds. Służb Spec.:... teksty

sowa dodano: 5 sierpnia 2008

Do Komisji ds. Służb Spec.: wsadzili Wojtka zamiast Wojciecha - Osobliwy List Otwarty Ludzi z Mediów w Polsce Download this episode / kliknij, wysłuchaj, lub ściągnij mp3 (18 min) Pan Poseł Jarosław Zieliński - Komisja do Spraw Służb Specjalnych, Sejm RP - Warszawa, ul. Wiejska 2 Szanowny Panie Przewodniczący, 24 ludzi mediów o nazwiskach na tyle znanych, że nie dopuszczających możliwości samorodnego zaistnienia z ich udziałem zjawiska zbiorowego szaleństwa, zwróciło się wczoraj do posłów Komisji do Spraw Służb Specjalnych o przerwanie wakacji. W gorączce globalnego ocipienia doszło do osobliwej paralaksy: zamiast na adres Pana Posła odprawiono rzeczone kuriozum na nazwiska: Lech Kaczyński, Donald Tusk, Bronisław Komorowski. http://sejm.blox.pl/2008/07/Do-Komisji-ds-Sluzb-Spec-wsadzili-Wojtka-zamiast.html Dziwaczny postulat nie został przy tym niczym uzasadniony (...) http://sowa.mypodcast.com

Dolniak z Będzina przeprasza za... teksty

sowa dodano: 5 sierpnia 2008

Dolniak z Będzina przeprasza za żydowski rejwach w budynku Sejmu Rzeczypospolitej http://sejm.blox.pl/2008/07/Dolniak-z-Bedzina-przeprasza-za-zydowski-rejwach.html

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV