głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
rainboow9 Cier­pi­my bo czu­jemy że da­jemy więcej niż ot­rzy­muje­my w zamian. Ten kto stra­cił coś co uważał za swo­je uczy się w końcu że nic nie jest je­go własnością

rainboow9

rainboow9.moblo.pl
Cier­pi­my bo czu­jemy że da­jemy więcej niż ot­rzy­muje­my w zamian.
Cier­pi­my  bo czu­jemy  że... teksty

rainboow9 dodano: 9 września 2012

Cier­pi­my, bo czu­jemy, że da­jemy więcej, niż ot­rzy­muje­my w zamian./

Ten  kto stra­cił coś  co uważał... teksty

rainboow9 dodano: 9 września 2012

Ten, kto stra­cił coś, co uważał za swo­je, uczy się w końcu, że nic nie jest je­go własnością. /

Nikt ni­kogo nie tra­ci  bo nikt... teksty

rainboow9 dodano: 9 września 2012

Nikt ni­kogo nie tra­ci, bo nikt ni­kogo nie może mieć na włas­ność. I to jest naj­ważniej­sze przesłanie miłości - mieć naj­ważniej­szą osobę na świecie, ale jej nie posiadać./

Jeśli przeszłość cię nie... teksty

rainboow9 dodano: 9 września 2012

Jeśli przeszłość cię nie za­dowa­la, za­pom­nij o niej. Wy­myśl so­bie inną his­to­rię życia i uwierz w nią. Pa­miętaj tyl­ko te chwi­le, kiedy udało Ci się do­piąć ce­lu. Poczu­jesz siłę, by osiągnąć to, cze­go pragniesz. /

Mam wrażenie  że miłość ode mnie... teksty

rainboow9 dodano: 9 września 2012

Mam wrażenie, że miłość ode mnie ucieka, jak­by nie czuła się mi­le widziana. A jed­nak jeżeli przes­tanę myśleć o miłości, będę niczym. /

Nie ma we mnie niena­wiści  ani... teksty

rainboow9 dodano: 9 września 2012

Nie ma we mnie niena­wiści, ani żalu, jest tyl­ko świado­mość włas­nej bezużyteczności. /

Kiedy coś tra­cimy nie war­to... teksty

rainboow9 dodano: 9 września 2012

Kiedy coś tra­cimy nie war­to sta­rać się to odzys­kać. Le­piej wy­korzys­tać pow­stałą przes­trzeń i wy­pełnić ją czymś nowym. /

Ciesz się każdą chwilą  abyś... teksty

rainboow9 dodano: 9 września 2012

Ciesz się każdą chwilą, abyś po­tem nig­dy nie żałował, że ut­ra­ciłeś młodość. /

Są chwi­le  by działać i ta­kie... teksty

rainboow9 dodano: 7 września 2012

Są chwi­le, by działać i ta­kie, kiedy na­leży po­godzić się z tym, co przy­nosi los. /

Miłość trwa wie­cznie to tyl­ko... teksty

rainboow9 dodano: 7 września 2012

Miłość trwa wie­cznie to tyl­ko ludzie sie zmieniają. /

Ma­my pra­wo po­pełniać w życiu... teksty

rainboow9 dodano: 7 września 2012

Ma­my pra­wo po­pełniać w życiu wiele błędów. Oprócz jed­ne­go: te­go, który niszczy nas samych. /

Zaw­sze kiedy ro­bię pla­ny na... teksty

rainboow9 dodano: 7 września 2012

Zaw­sze kiedy ro­bię pla­ny na przyszłość, zas­ka­kuje mnie teraźniejszość. /

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV