głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
nooaleedlaczegoxd Wyjścia do kina kolacje przy świecach Wspólne wspomnienia i wspólne miejsca Wspólne plany i wspólne zdjęcia Wspólne było wszystko co tylko pamiętam Młody PNS Le

nooaleedlaczegoxd

nooaleedlaczegoxd.moblo.pl
Wyjścia do kina kolacje przy świecach Wspólne wspomnienia i wspólne miejsca Wspólne plany i wspólne zdjęcia Wspólne było wszystko co tylko pamiętam Młody PNS
Wyjścia do kina  kolacje przy... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 20 listopada 2013

Wyjścia do kina, kolacje przy świecach Wspólne wspomnienia i wspólne miejsca Wspólne plany i wspólne zdjęcia Wspólne było wszystko co tylko pamiętam / Młody PNS

Lecz nikt nie może tra­cić z oczu... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 20 listopada 2013

Lecz nikt nie może tra­cić z oczu te­go, cze­go prag­nie. Na­wet kiedy przychodzą chwi­le, gdy zda­je się, że świat i in­ni są sil­niej­si. Sek­ret tkwi w tym, by się nie poddać.

Zamykam oczy żeby było tak jak... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 20 listopada 2013

Zamykam oczy żeby było tak jak dawniej W głowie wspomnienia zostaną na zawsze Chciałabym cofnąć czas lecz już nie mogę Miłość upadła został kalejdoskop wspomnień Powiedz mi Boże czemu tak w życiu bywa Kiedyś wspólne plany dziś pozosta

Nic na świecie nie zdarza się przez... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 20 listopada 2013

Nic na świecie nie zdarza się przez przypadek.

Pa­miętaj  że wszys­tko  co... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 20 listopada 2013

Pa­miętaj, że wszys­tko, co uczy­nisz w życiu, zos­ta­wi ja­kiś ślad. Dla­tego miej świado­mość te­go, co robisz.

Wybór jed­nej dro­gi nie oz­nacza... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 20 listopada 2013

Wybór jed­nej dro­gi nie oz­nacza re­zyg­nacji z in­nych, ale chcieć przejść wszys­tki­mi ścieżka­mi na­raz, to nie po­konać żadnej.

 ...  miłość trze­ba bu­dować... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 20 listopada 2013

[...] miłość trze­ba bu­dować, od­kryć ją to za mało

Kiedy coś tra­cimy nie war­to... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 20 listopada 2013

Kiedy coś tra­cimy nie war­to sta­rać się to odzys­kać. Le­piej wy­korzys­tać pow­stałą przes­trzeń i wy­pełnić ją czymś nowym.

Kiedy jem  nie zaj­mu­je mnie nic... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 20 listopada 2013

Kiedy jem, nie zaj­mu­je mnie nic po­za jedze­niem. Kiedy idę, to idę i ty­le. A jeśli przyj­dzie mi wal­czyć, je­den dzień nie będzie lep­szy od dru­giego, by um­rzeć. Bo nie żyję ani w przeszłości, ani w przyszłości. Dla mnie is­tnieje tyl­ko dzi­siaj i nie ob­chodzi mnie nic więcej. Jeśli kiedyś uda ci się trwać w te­raźniej­szości, sta­niesz się szczęśli­wym człowiekiem [...] I wte­dy two­je życie sta­nie się świętem, wiel­kim wi­dowis­kiem, po­nieważ będzie tą chwilą, którą właśnie żyjesz, żadną inną. / PNS

Świado­mość śmier­ci po­budza... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 20 listopada 2013

Świado­mość śmier­ci po­budza do życia.

Ten  kto stra­cił coś  co uważał... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 20 listopada 2013

Ten, kto stra­cił coś, co uważał za swo­je, uczy się w końcu, że nic nie jest je­go własnością.

Z chwilą gdy de­cydu­jesz się... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 20 listopada 2013

Z chwilą gdy de­cydu­jesz się sta­wić czoło prob­le­mom, prze­konu­jesz się, że możesz więcej, niż ci się zdawało.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV