głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
Mogłabym mil­czeć i słuchać jak... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

Mogłabym mil­czeć i słuchać jak Two­je ser­ce bije.

Cu­dow­nie jest po­siadac przy... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

Cu­dow­nie jest po­siadac przy so­bie człowieka, który pat­rząc na ciebie, widzi nie tyl­ko twoją głupo­te, ale także two­je serce...

Jeśli je­go szczęście jest... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

Jeśli je­go szczęście jest ważniej­sze niż two­je, to wte­dy możemy naz­wać to praw­dziwą miłością.

Ser­ce zaczy­na bić mi moc­niej... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

Ser­ce zaczy­na bić mi moc­niej, gdy słyszę Twój głos.

Świadomość   Że Kochasz mnie... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

Świadomość, Że Kochasz mnie, Że chcesz ze mną być, Mi­mo tych wszys­tkich trudności I smutków jest kojąca dla mo­jego ser­ca i duszy... Szkoda że tej świadomości nie mam....

Nie wy­magam od Ciebie  abyś... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

Nie wy­magam od Ciebie, abyś za­bierał mnie do ki­na i na ko­lac­je przy świecach.. Chciałabym tyl­ko abyś cza­sem na spa­cerze wziął mnie na ręce i po­całował w no­sek.. abyś da­wał do zro­zumienia, że jes­tem wyjątko­wa i że mnie kochasz.. żebyś szep­tał mi czułe słówka i pi­sał SMS-y na dob­ra­noc. Pa­miętał kiedy mi­ja nasz miesiąc i kiedy mam urodzi­ny.. abym czuła się przy To­bie bez­pie­cznie bez względu na porę dnia, czy no­cy.. abyś zwyczaj­nie przy mnie był.. tyl­ko ty­le..

Nie ocze­kuję miłości... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

Nie ocze­kuję miłości ro­man­tycznej jak w po­wieściach Ja­ne Aus­ten. Nie chcę też gwiaz­dki z nieba, ani dro­gich pre­zentów. Chcę je­dynie by zna­lazł się wyjątko­wy ktoś, kto będzie biegał ze mną po łące i z okaz­ji po­nie­działku po­daru­je mi bu­kiet fiołków.

gdy­bym dos­ta­wała kwiat za... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

gdy­bym dos­ta­wała kwiat za każdym ra­zem jak o to­bie po­myśle , miała bym swój włas­ny ogród ..

Nie wstydzę się swo­jej na­gości... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

Nie wstydzę się swo­jej na­gości, nie w sto­sun­ku do Ciebie. Sko­ro jes­teś częścią mnie to i mo­je ciało jest Twoje.

Bo naj­le­piej czuję się w... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

Bo naj­le­piej czuję się w jed­nym je­dynym miejscu... Wiesz gdzie to jest? ... Między Twym pra­wym i le­wym ra­mieniem... Tak blis­ko Serca.

Te­go co do Ciebie czuję nie da... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

Te­go co do Ciebie czuję nie da się zaw­rzeć w słowach, myślach, gestach... Zo­baczysz to tyl­ko w moim spojrzeniu... Spoj­rze­niu w Twe oczy...

Kocham Cię za każdy po­całunek... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

Kocham Cię za każdy po­całunek, za każdą czułość, za każdą udrękę, która spra­wia mi two­ja nieobec­ność i Kocham Cię za ra­dość, którą mi da­jesz i sens życia, bo wiem, że żyje dla Ciebie.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV