głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
Skąd ta nadzieja? Szczerzę... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

Skąd ta nadzieja? Szczerzę, mówiąc nie wiem. Chy­ba wzięła się po naszej roz­mo­wie, po Twoich słowach: " muszę so­bie to prze­myśleć" , ni­by nic wiel­kiego, a jed­nak poz­wo­liło mi uwie­rzyć, że zro­zumiesz jak sil­nym uczu­ciem Cię darzę, że wreszcie je od­wza­jem­nisz, że wyk­rzyczysz mi : "Ma­leńka ja Cię kocham! " ... ...taak, ale gorzej będzie, jak zro­bisz na od­wrót, odej­dziesz, a wte­dy mnie za­bijesz ...

Życie było by o wiele pros­tsze... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

Życie było by o wiele pros­tsze, gdy­byśmy mieli władzę nad swoimi uczu­ciami... Gdy­byśmy mog­li po­kochać ko­go chce­my i umieli od­kochać się w ciągu jed­nej chwili... Ale czy wte­dy miłość na­dal była by tak wspa­niała? Bo czy nie na tym po­lega jej ma­gia i piękno, że do­pada nas tak nag­le, nies­podziewa­nie i wy­pełnia nas uczu­ciem, na które nie ma­my wpływu...?

Które­goś dnia  kiedy miłość do... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

Które­goś dnia, kiedy miłość do Ciebie ją zabije, pa­miętaj, by po­jechać do jej do­mu i wy­ciągnąć z szuf­la­dy różową ko­pertę, oz­naczoną Twoim imieniem ... Z niej do­wiesz się ile tak nap­rawdę dla niej znaczyłeś

Wiem że muszę się uśmie­chać... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

Wiem że muszę się uśmie­chać ale żeby się uśmie­chnąć to muszę kochać a jak kochać to tyl­ko Ciebie.

Bez­wa­run­ko­we uza­leżnienie... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

Bez­wa­run­ko­we uza­leżnienie sa­mopoczu­cia od obec­ności dru­giej osoby.

Czy Cię kocham?  Czy w dwóch... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

Czy Cię kocham? Czy w dwóch krótkich słowach można zaw­rzeć og­rom emoc­ji, które to­warzyszą mi na samą myśl o To­bie? Kiedy jes­teś da­leko, nie mogę przes­tać się o Ciebie mar­twić. Twój smu­tek nie da­je mi spać. Kiedy się uśmie­chasz, wielo­bar­wna tęcza gości w moim ser­cu. Twój wzrok... przeszy­wający wzrok... Kiedy pat­rzą na mnie Two­je oczy czuję, że poz­na­jesz wszys­tkie mo­je naj­skryt­sze myśli. Mam wrażenie, że jes­tem na­ga, ale ta na­gość mnie nie krępu­je, nie bro­nię się przed nią. Twój głos... prze­cud­ny głos... Nie ważne, co po­wiesz. Ważne, że tyl­ko ja mogę Cię te­raz słuchać. Nie sztuką jest po­wie­dzieć "kocham Cię". Sztuką jest wy­razić, co tak nap­rawdę kry­je się pod ty­mi słowa­mi.

gdy­bym miała wy­bierać... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

gdy­bym miała wy­bierać po­między kocha­niem Ciebie a od­dycha­niem, chciałabym wziąć os­tatni od­dech by po­wie­dzieć, że Cię kocham..

Myślę o To­bie 86400 se­kund... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

Myślę o To­bie 86400 se­kund dzien­nie. Bo więcej już nie można...

Two­je spoj­rze­nie wy­wołuje... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

Two­je spoj­rze­nie wy­wołuje zmie­sza­nie, głos - uko­jenie, a przys­pie­szo­ny od­dech - podniecenie.

Pamiętam pierwsze nasze spotkanie... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

Pamiętam pierwsze nasze spotkanie ... to jak się do ciebie zalotnie uśmiechałam to jak na mnie patrzyłeś ... ale nie wiedziałam że to będzie tak długo trwać ... pierwsze zauroczenie było w maju dziś mamy środek sierpnia a moje uczucie się nie zmieniło wręcz jest coraz większe ... Ty ułożyłeś sobie życie z inną a ja próbuje ułożyć sobie życie bez serca...

jes­teś w moich myślach... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

jes­teś w moich myślach, marze­niach, a prze­de wszys­tkim w moim ser­cu, kocham Cię!

...a kiedy czuję Twój wzrok na... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 12 sierpnia 2015

...a kiedy czuję Twój wzrok na so­bie, mo­je ser­ce moc­niej bi­je co spra­wia, że pragnę Cię jak nic in­ne­go .

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV