głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
xabcdx tym ra­zem nie za­kończę roz­działu. tym ra­zem zam­knę tą książkę o To­bie i odłożę ją na półkę z na­pisem Przeczy­tane nie war­to wracać. ..I po raz pier­wszy

xabcdx

xabcdx.moblo.pl
tym ra­zem nie za­kończę roz­działu. tym ra­zem zam­knę tą książkę o To­bie i odłożę ją na półkę z na­pisem Przeczy­tane nie war­to wracać.
tym ra­zem nie za­kończę... teksty

xabcdx dodano: 18 marca 2013

tym ra­zem nie za­kończę roz­działu. tym ra­zem zam­knę tą książkę o To­bie i odłożę ją na półkę z na­pisem "Przeczy­tane - nie war­to wracać."

..I po raz pier­wszy ser­ce... teksty

xabcdx dodano: 18 marca 2013

..I po raz pier­wszy ser­ce przes­tało czuć..a ro­zum zaczął rozumieć.

Zas­ta­nawiałam się  czy Ty... teksty

xabcdx dodano: 16 marca 2013

Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "bra­kuje mi jej".

Kiedyś Ci opo­wiem jak pus­te są... teksty

xabcdx dodano: 16 marca 2013

Kiedyś Ci opo­wiem jak pus­te są wie­czo­ry bez Ciebie.. Gdy za to­warzys­two ro­bi mi her­ba­ta,mu­zyka, koc i Two­je zdjęcie.. To­bie pier­wsze­mu udało się prze­bić przez mur, za którym chro­niłam się przed ludźmi.. Dziś sam dokładasz do niego cegły.

Nasze myśle­nie tak po­dob­ne  a... teksty

xabcdx dodano: 15 marca 2013

Nasze myśle­nie tak po­dob­ne, a poróżniła nas wiara. Wiara w przyszłość.

Może kiedyś zro­zumiesz  że mój... teksty

xabcdx dodano: 15 marca 2013

Może kiedyś zro­zumiesz, że mój chłód jest najgłośniej­szym wołaniem o Two­je ciepło.

Cieżko jest pat­rzeć jak ktoś kto... teksty

xabcdx dodano: 15 marca 2013

Cieżko jest pat­rzeć jak ktoś kto był dla nas wszys­tkim sta­je się z dnia na dzień co­raz to bar­dziej oc­bcy. Kiedy to już nie Ty , ale płacz nie poz­wa­la mi zasnąć, kiedy za­miast sms-a z 'dzień dob­ry' wi­ta mnie chłod­ny dzwięk budzi­ka. Cieżko jest żyć ze świado­mościa ,że nie jes­teśmy już dla siebie tak ważni, że nie możemy już na siebie liczyć i że nie stać nas na­wet na be­zuczu­ciowe cześć. Po nas zos­tały tyl­ko set­ki zdjęc, zaśmieco­ne ar­chi­wum na gg i ty­siące wspom­nień , których nap­rawdę cieżko jest się poz­być..

Proszę wyjdź i nie wra­caj  nie... teksty

xabcdx dodano: 14 marca 2013

Proszę wyjdź i nie wra­caj, nie po­jawiaj się już, za­bierz ze sobą to wszys­tko co ci kiedyś dałam, co chciałam żebyś zat­rzy­mał, nie chcę te­go z pow­ro­tem, nie chce mieć nic wspólne­go z tym wszys­tkim co nas kiedyś tak sil­nie łączyło. Tam­ten czas będzie już zaw­sze dla mnie tyl­ko wiel­kim sen­ty­men­tem i wspom­nieniem, ze byłeś i ze znikłeś. Na zawsze.

Tak. Jes­tem sen­ty­men­talna. Za... teksty

xabcdx dodano: 14 marca 2013

Tak. Jes­tem sen­ty­men­talna. Za każdym ra­zem gdy na­piszesz, a po­tem na wiele dni mil­kniesz- czy­tam wiado­mości od ciebie po ty­siąc razy.

Nie rzu­caj mi kłód pod no­gi  bo... teksty

xabcdx dodano: 14 marca 2013

Nie rzu­caj mi kłód pod no­gi, bo nig­dy nie wiado­mo czy nie pot­knę się kiedyś o jedną z nich biegnąc by ura­tować Ci życie.

Tak bar­dzo tęsknię za tym... teksty

xabcdx dodano: 14 marca 2013

Tak bar­dzo tęsknię za tym wszys­tkim, co miało nas czekać..

Ot­worzyła oczy kiedy było już za... teksty

xabcdx dodano: 11 marca 2013

Ot­worzyła oczy kiedy było już za późno, ser­ce ot­worzyło się szybciej.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV