głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
nooaleedlaczegoxd Po­wodu­jesz trwały uszczer­bek w mo­jej psychi­ce żłobiąc nieza­tar­ty ślad. Zna­mię dzięki które­mu juz zaw­sze będę wys­trze­gać się ludzi o złych in­ten­cja

nooaleedlaczegoxd

nooaleedlaczegoxd.moblo.pl
Po­wodu­jesz trwały uszczer­bek w mo­jej psychi­ce żłobiąc nieza­tar­ty ślad. Zna­mię dzięki które­mu juz zaw­sze będę wys­trze­gać się ludzi o złych in­ten­cjach lud
Po­wodu­jesz trwały uszczer­bek w... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

Po­wodu­jesz trwały uszczer­bek w mo­jej psychi­ce, żłobiąc nieza­tar­ty ślad. Zna­mię dzięki które­mu, juz zaw­sze będę wys­trze­gać się ludzi o złych in­ten­cjach, ludzi poz­ba­wionych pas­ji. Bez Ciebie nie poczułabym ty­le bólu i roz­paczy, co nie czy­niłoby mnie tak zdeterminowaną.

Zdra­da blis­kiej oso­by to jej... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

Zdra­da blis­kiej oso­by to jej sa­mobójstwo w moich oczach dla­tego idąc uli­ca cza­sem mi­jam kil­ka trupów, mi­jam ludzi którzy umar­li za życia, ludzi na których wołania już zaw­sze będę głuchy...

Ra­niąc bliską Ci osobę... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

Ra­niąc bliską Ci osobę ciągłymi zdra­dami nie myśl, że to Was do siebie zbliży, wręcz prze­ciw­nie, nim się obrócisz, a zo­baczysz jak szyb­ko zdołała ona się od­da­lić .

zdra­da pro­wadzi do załama­nia w... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

zdra­da pro­wadzi do załama­nia w dru­gim człowieku zaufa­nia. a kiedy te­go zab­raknie, zaczy­na się praw­dzi­wa wal­ka miłości z nienawiścią.

Myślałam  że jes­tem w sta­nie... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

Myślałam, że jes­tem w sta­nie Ci wszys­tko wy­baczyć, każdy zły krok, każde Two­je niemiłe słowo, ale my­liłam się. Gdy zo­baczyłam Cie dziś, w objęciach z inną zro­zumiałam, że nie mogłabym te­go zro­bić. Tęsknię za Tobą, bar­dzo mi Ciebie bra­kuję, ale nie byłabym w sta­nie da­rować Ci tej zdrady.

Nic nie może bar­dziej i tak... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

Nic nie może bar­dziej i tak nag­le zga­sić życia ko­biety, jak zdra­da jej ukocha­nego mężczyzny.

Muszę odejść  tak bar­dzo Cię... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

Muszę odejść, tak bar­dzo Cię kocham , że boję się zranienia,zdrady..

łat­wiej jest żyć ze zdradą... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

łat­wiej jest żyć ze zdradą niż z po­dej­rze­niem że się jest zdradzanym

W tłumacze­niu zdra­dy ko­biety... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

W tłumacze­niu zdra­dy ko­biety nie można mówić o chwi­li słabości. Al­bo jest miłość al­bo ku­rew­stwo. Jeśli kochasz je­dyne­go, chcesz by to on miał to co naj­cenniej­sze. Jeśli masz chwi­le słabości do in­nych , masz też zalążek ku­rew­stwa w so­bie który sta­le się rozwija.

Zdra­da to zdrada.  Co­raz... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

Zdra­da to zdrada. Co­raz częściej par­tner zdradza nas ze swoimi obo­wiązka­mi służbo­wymi, a dla nas nie ma już czasu. Taką zdradę łat­wiej prze­baczyć, ale czy aby słusznie gdy nie wi­dać szans na poprawę?

Zdradę jes­teśmy w sta­nie... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

Zdradę jes­teśmy w sta­nie wy­baczyć. Zdra­dy nig­dy nie za­pom­ni­my. Człowiek zdradzo­ny ciągle będzie czuł się zdradza­ny, jeśli nie w rzeczy­wis­tości, to w swoich myślach.

Ufałam... a Ty za­wiodłaś mnie...... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

Ufałam... a Ty za­wiodłaś mnie... Bo­li mnie Two­ja zdra­da przyjaciółko..

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV