głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
nooaleedlaczegoxd Była jak krop­la szczęścia w je­zio­rze roz­paczy. A kiedy ją zna­lazł utonął w ot­chłani marzeń... Cza­sami krzyczy­my z bólu i roz­paczy prosząc o to aby ktoś

nooaleedlaczegoxd

nooaleedlaczegoxd.moblo.pl
Była jak krop­la szczęścia w je­zio­rze roz­paczy. A kiedy ją zna­lazł utonął w ot­chłani marzeń...
Była jak krop­la szczęścia w... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

Była jak krop­la szczęścia w je­zio­rze roz­paczy. A kiedy ją zna­lazł, utonął w ot­chłani marzeń...

Cza­sami krzyczy­my z bólu i... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

Cza­sami krzyczy­my z bólu i roz­paczy, prosząc o to aby ktoś nas na­reszcie usłyszał a cza­sami umiera­my w ciszy z bólem w którym toną nasze oczy.

Miłość do Niego to nie hobby   to... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

Miłość do Niego to nie hobby, to głębo­kie uczycie... Po­między miłością a jej utratą Po­między miłością a jej brakiem Po­między sza­leństwem a opanowaniem Po­między bez­pie­czeństwem a trwogą Po­między ra­dością a rozpaczą Po­między uniesieniem a przygnębieniem Po­między pew­nością a zmieszaniem Po­między sen­sem a bezsensem Po­między poz­na­wal­nym a nie poznawalnym Po­między zna­nym a nieznanym Po­między światłem a cieniem Po­między dniem a nocą Po­między ..........

Pier­wsza łza była bezgłośnym... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

Pier­wsza łza była bezgłośnym krzy­kiem roz­paczy, cier­pienia, spływające­go po po­liczku smut­ku. Os­ta­nia próbą ich zrozumienia.

Kiedyś kochało.. moc­no   Kiedyś... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

Kiedyś kochało.. moc­no Kiedyś płonęło.. z miłości A dziś w bólu leczy oparze­nia A dziś w roz­paczy Roz­darte na kawałki

Uśmie­chnęłam się i... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

Uśmie­chnęłam się i za­tonęłam w roz­paczy, wal­czyłam i po­ległam ,upadłam już nie wstałam…

Po­wodu­jesz trwały uszczer­bek w... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

Po­wodu­jesz trwały uszczer­bek w mo­jej psychi­ce, żłobiąc nieza­tar­ty ślad. Zna­mię dzięki które­mu, juz zaw­sze będę wys­trze­gać się ludzi o złych in­ten­cjach, ludzi poz­ba­wionych pas­ji. Bez Ciebie nie poczułabym ty­le bólu i roz­paczy, co nie czy­niłoby mnie tak zdeterminowaną.

Zdra­da blis­kiej oso­by to jej... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

Zdra­da blis­kiej oso­by to jej sa­mobójstwo w moich oczach dla­tego idąc uli­ca cza­sem mi­jam kil­ka trupów, mi­jam ludzi którzy umar­li za życia, ludzi na których wołania już zaw­sze będę głuchy...

Ra­niąc bliską Ci osobę... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

Ra­niąc bliską Ci osobę ciągłymi zdra­dami nie myśl, że to Was do siebie zbliży, wręcz prze­ciw­nie, nim się obrócisz, a zo­baczysz jak szyb­ko zdołała ona się od­da­lić .

zdra­da pro­wadzi do załama­nia w... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

zdra­da pro­wadzi do załama­nia w dru­gim człowieku zaufa­nia. a kiedy te­go zab­raknie, zaczy­na się praw­dzi­wa wal­ka miłości z nienawiścią.

Myślałam  że jes­tem w sta­nie... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

Myślałam, że jes­tem w sta­nie Ci wszys­tko wy­baczyć, każdy zły krok, każde Two­je niemiłe słowo, ale my­liłam się. Gdy zo­baczyłam Cie dziś, w objęciach z inną zro­zumiałam, że nie mogłabym te­go zro­bić. Tęsknię za Tobą, bar­dzo mi Ciebie bra­kuję, ale nie byłabym w sta­nie da­rować Ci tej zdrady.

Nic nie może bar­dziej i tak... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 13 lipca 2012

Nic nie może bar­dziej i tak nag­le zga­sić życia ko­biety, jak zdra­da jej ukocha­nego mężczyzny.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV