głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
kochaaamm Marzenia podobno się spełniają ale pod jednym warunkiem . Musisz w nie bardzo mocno uwierzyć Jednego dnia chodzisz z uśmiechem na twarzy z głową w chmurach pełn

kochaaamm

kochaaamm.moblo.pl
Marzenia podobno się spełniają ale pod jednym warunkiem . Musisz w nie bardzo mocno uwierzyć
Marzenia podobno się spełniają... teksty

kochaaamm dodano: 16 stycznia 2013

Marzenia podobno się spełniają, ale pod jednym warunkiem . Musisz w nie bardzo mocno uwierzyć ; ))

Jednego dnia chodzisz z uśmiechem na... teksty

kochaaamm dodano: 13 stycznia 2013

Jednego dnia chodzisz z uśmiechem na twarzy, z głową w chmurach pełną marzeń. Czujesz szczęście. A tu nagle pstryk.. Jeden gest, kilka słów. I znów czujesz się gorzej niż kawałek gumy do żucia przyklejonej do czyjeś podeszwy

 1    Pa­mięta­cie  kiedy... teksty

kochaaamm dodano: 13 stycznia 2013

[1] * Pa­mięta­cie, kiedy by­liście małymi dziećmi i wie­rzy­liście w baj­ki, marzy­liście o tym, ja­kie będzie wasze życie ? Biała su­kien­ka, książę z baj­ki, który za­niesie was do zam­ku na wzgórzu. Leżeliście w no­cy w łóżku, za­myka­liście oczy i całko­wicie, niezap­rzeczal­nie w to wie­rzy­liście. Święty Mi­kołaj, Zębo­wa Wróżka, książę z baj­ki - by­li na wy­ciągnięcie ręki. Os­ta­tecznie do­ras­ta­cie. Pew­ne­go dnia ot­wiera­cie oczy, a baj­ki zni­kają. Większość ludzi za­mienia je na rzeczy i ludzi, którym mogą ufać, ale rzecz w tym, że trud­no całko­wicie zre­zyg­no­wać z ba­jek, bo pra­wie każdy na­dal cho­wa w so­bie is­kierkę nadziei, że które­goś dnia ot­worzy oczy i to wszys­tko sta­nie się prawdą. [...]

 2     Pod ko­niec dnia  wiara to... teksty

kochaaamm dodano: 13 stycznia 2013

[2] * Pod ko­niec dnia, wiara to za­baw­na rzecz. Po­jawia się, kiedy tak nap­rawdę te­go nie ocze­kujesz. To tak, jak­byś pew­ne­go dnia od­krył, że baśń może się nieco różnić od twoich wyob­rażeń. Za­mek, cóż, może nie być zam­kiem. I nie jest ważne " długo i szczęśli­wie ", ale " szczęśli­wie " te­raz. Raz na ja­kiś czas, człowiek cię zas­koczy, i raz na ja­kiś czas człowiek może na­wet zap­rzeć ci dech w pier­siach.

Nie chcę Cię widzieć. Nie chcę... teksty

kochaaamm dodano: 13 stycznia 2013

Nie chcę Cię widzieć. Nie chcę czuć tej cholernej przyjemności, z wdychania twojego zapachu, obserwowania ruchu Twoich warg. Nie chcę Cię widzieć, bo później trzeba wracać do cholernej rzeczywistości w której nie ma Ciebie. Rzeczywistości, która jest trudniejsza z każdym twoim widokiem. // ida1010

Zmieniłam się  możliwe. Ale ty... teksty

kochaaamm dodano: 12 stycznia 2013

Zmieniłam się, możliwe. Ale ty też nie przypominasz mi tamtego chłopaka z wakacji. Tego który tyle dla mnie znaczył, tego, w którym się zakochałam ...

Nie ma żadnej możliwości  by... teksty

kochaaamm dodano: 12 stycznia 2013

Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania.

Od­dała się w je­go ręce bez... teksty

kochaaamm dodano: 12 stycznia 2013

Od­dała się w je­go ręce bez sprze­ciwu. Ro­bił z nią co chciał, ona zaś nie czuła się szczęśliwą. Pozwa­lała na te czy­ny tyl­ko ze względu na niego, kochała go tak bar­dzo ... od­dałaby dla niego życie ... Do pew­nych de­cyz­ji trze­ba do­rosnąć. Nie war­to żałować pięknych chwil, sta­wiając na nich łatkę przekleństwa.

Od­szedłeś. Masz ko­goś no­wego... teksty

kochaaamm dodano: 12 stycznia 2013

Od­szedłeś. Masz ko­goś no­wego do kocha­nia, ko­goś lep­sze­go. Niech tak po­zos­ta­nie. Nie cze­kam na Twój powrót, bo naj­praw­do­podob­niej ten nig­dy nie nastąpi. Naj­praw­do­podob­niej - bo życie ma na­turę żar­towni­sia i lu­buje się w zas­ka­kiwa­niu. Sko­ro więc nie wiem czy ra­no na­dal będę pośród żywych, jak mogę zakładać, że za rok, dwa, pięć, bo­gat­si o no­we doświad­cze­nia, sa­mot­ni od­kryw­cy sma­ku ust wielu, nie sta­niemy po­now­nie na swo­jej drodze ? Może weźmiesz mnie wte­dy za rękę i po­masze­ruje­my ra­zem ku sta­rości, ku wie­czności ? „ Niez­ba­dane są wy­roki Boże. ” Dla­tego wspólnie ze swoim zra­nionym ser­cem mówię Ci te­raz: Bądź szczęśli­wy. I nie mar­tw się, mo­je ra­ny za­goją się nieba­wem, ból odej­dzie w za­pom­nienie. A Ty bądź szczęśli­wy, naj­szczęśliw­szy. Te­go chcę, o to tyl­ko dziś proszę.

  Całe życie był pan prze­cież... teksty

kochaaamm dodano: 12 stycznia 2013

- Całe życie był pan prze­cież szczęśli­wy ... - Nie sy­nu. Ja tyl­ko całe życie się uśmie­chałem ...

Całe mo­je życie to jak baj­ka o... teksty

kochaaamm dodano: 12 stycznia 2013

Całe mo­je życie to jak baj­ka o dziew­czyn­ce, której choć wciąż przy­bywają ko­lej­ne lata, nadal czu­je się mała i za­gubiona. Jed­nak próbu­je walczyć z problemami, aby przet­rwać, aby być szczęśliwą ...

Dziś wracam do Ciebie i już jestem... teksty

kochaaamm dodano: 12 stycznia 2013

Dziś wracam do Ciebie i już jestem w drodze, Więc zostaw wszystko i przyjdź na dworzec

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV