głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
julsonka Dostrzegać swoje błędy – to inteligencja. Przyznawać się do nich – to pokora. Więcej ich nie popełniać – to mądrość. Ucie­czka przed walką jest czymś naj­gor­sz

julsonka

julsonka.moblo.pl
Dostrzegać swoje błędy – to inteligencja. Przyznawać się do nich – to pokora. Więcej ich nie popełniać – to mądrość.
Dostrzegać swoje błędy – to... teksty

julsonka dodano: 14 grudnia 2018

Dostrzegać swoje błędy – to inteligencja. Przyznawać się do nich – to pokora. Więcej ich nie popełniać – to mądrość.

Ucie­czka przed walką jest czymś... teksty

julsonka dodano: 14 grudnia 2018

Ucie­czka przed walką jest czymś naj­gor­szym, co może się nam przyt­ra­fić. Jest o wiele gor­sza od przeg­ra­nej, po­nieważ klęska zaw­sze może stać się dla nas źródłem doświad­cze­nia i nauką, a ucie­czka da­je nam tyl­ko jedną możli­wość: głosić zwy­cięstwo nasze­go wroga.

Żeby wyg­rać wyścig  trze­ba w... teksty

julsonka dodano: 14 grudnia 2018

Żeby wyg­rać wyścig, trze­ba w nim wystartować.

Nie zaw­sze trze­ba zwy­ciężać... teksty

julsonka dodano: 14 grudnia 2018

Nie zaw­sze trze­ba zwy­ciężać,... ale dob­rze jest nie przegrywać.

niena­widzę przeg­ry­wać...ale... teksty

julsonka dodano: 14 grudnia 2018

niena­widzę przeg­ry­wać...ale niena­widzę też wyg­ry­wać. bo to oz­nacza walkę. niena­widzę z Tobą walczyć.

na­wet naj­lep­szym zdarza się... teksty

julsonka dodano: 14 grudnia 2018

na­wet naj­lep­szym zdarza się przegrywać.

Ze mną się wo­jen nie pro­wadzi... teksty

julsonka dodano: 14 grudnia 2018

Ze mną się wo­jen nie pro­wadzi, ze mną się woj­ny przeg­ry­wa ..

Uwierz  gdy wszys­cy wątpią.... teksty

julsonka dodano: 14 grudnia 2018

Uwierz, gdy wszys­cy wątpią. Zos­tań, gdy będą od­chodzić. Zacho­waj to, co in­ni tracą. A wyg­rasz, gdy będą przegrywać.

Fa­ceci przychodzą do mnie  jak do... teksty

julsonka dodano: 14 grudnia 2018

Fa­ceci przychodzą do mnie, jak do ka­syna. Każdy jest pew­ny wyg­ra­nej, każdy myśli, że ma mnie w garści. Sta­wiają na mnie swo­je os­tatnie żeto­ny, tracą swoją god­ność i ho­nor. Za­pomi­nają o naj­ważniej­szym. Ka­syno nig­dy nie przegrywa

Łat­wiej być ob­serwa­torem.... teksty

julsonka dodano: 14 grudnia 2018

Łat­wiej być ob­serwa­torem. Wte­dy stoi się z bo­ku. Nie przeg­ry­wa się. Ale wyg­rać też nie można.

Naj­potężniej­szy prze­ciw­nik... teksty

julsonka dodano: 2 listopada 2018

Naj­potężniej­szy prze­ciw­nik to ten, które­go lekceważysz.

 Codziennie trzeba starać się... teksty

julsonka dodano: 2 listopada 2018

"Codziennie trzeba starać się wykraczać poza swoje możliwości"

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV