głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
To  co dziś jest... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

To, co dziś jest rzeczy­wis­tością, wczo­raj było niereal­nym marzeniem.

Pamiętaj   że wszys­tko  co... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

Pamiętaj, że wszys­tko, co uczy­nisz w życiu, zos­ta­wi ja­kiś ślad. Dla­tego miej świado­mość te­go, co robisz.

Los cza­sem roz­dziela blis­kich... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

Los cza­sem roz­dziela blis­kich so­bie ludzi, żeby uświado­mić im, ile dla siebie znaczą.

Człowiek kocha al­bo nie kocha  i... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

Człowiek kocha al­bo nie kocha, i żad­na siła na świecie nie ma na to wpływu. Możemy uda­wać, że nie kocha­my. Możemy przy­wyknąć do dru­giej oso­by. Możemy przeżyć całe życie w przy­jaźni i wza­jem­nym zro­zumieniu, założyć rodzinę, kochać się każdej no­cy i każdej no­cy mieć or­gazm, a mi­mo to czuć wokół żałosną pus­tkę, wie­dzieć, że cze­goś ważne­go brakuje.

Zaw­sze trze­ba wie­dzieć  kiedy... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

Zaw­sze trze­ba wie­dzieć, kiedy kończy się ja­kiś etap w życiu. Jeśli upar­cie chce­my w nim trwać dłużej niż to ko­nie­czne, tra­cimy ra­dość i sens te­go, co przed nami.

Naj­gor­szym więzieniem jest... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

Naj­gor­szym więzieniem jest przeszłość.

Cze­kanie spra­wia ból.... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

Cze­kanie spra­wia ból. Za­pom­nienie spra­wia ból. Lecz nie móc podjąć żad­nej de­cyz­ji jest naj­dot­kliw­szym cierpieniem.

By­wa  że pier­wszej miłości... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

By­wa, że pier­wszej miłości się nie za­pomi­na, ale ona zaw­sze się kończy.

By­wa  że pier­wszej miłości... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

By­wa, że pier­wszej miłości się nie za­pomi­na, ale ona zaw­sze się kończy.

Wszys­tko  co zdarza się raz  może... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

Wszys­tko, co zdarza się raz, może już się nie przy­darzyć nig­dy więcej, ale to, co zdarza się dwa ra­zy, zdarzy się na pew­no i trzeci.

Bo w oczach tkwi siła duszy. teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

Bo w oczach tkwi siła duszy.

To możli­wość spełnienia marzeń... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

To możli­wość spełnienia marzeń spra­wia, że życie jest tak fascynujące.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV