głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
biosphia W ludzkim umyśle nie może is­tnieć całko­wita pus­tka. Emoc­je ludzkie nie są wys­tar­czająco sil­ne ani zin­tegro­wane żeby dać so­bie radę z praw­dziwą nicoś

biosphia

biosphia.moblo.pl
W ludzkim umyśle nie może is­tnieć całko­wita pus­tka. Emoc­je ludzkie nie są wys­tar­czająco sil­ne ani zin­tegro­wane żeby dać so­bie radę z praw­dziwą nicością.
 W ludzkim umyśle nie może... teksty

biosphia dodano: 15 września 2014

"W ludzkim umyśle nie może is­tnieć całko­wita pus­tka. Emoc­je ludzkie nie są wys­tar­czająco sil­ne ani zin­tegro­wane, żeby dać so­bie radę z praw­dziwą nicością."

 By­cie niez­ro­zumianym i... teksty

biosphia dodano: 15 września 2014

"By­cie niez­ro­zumianym i kry­tyko­wanym nie jest wca­le za­baw­ne, jest na­tomiast dość bo­les­nym doświad­cze­niem, które głębo­ko każde­go z nas rani."

 Śmierć nie jest prze­ciwieństwem... teksty

biosphia dodano: 15 września 2014

"Śmierć nie jest prze­ciwieństwem życia, noszę ją w so­bie od urodze­nia i choćbym nie wiem jak się sta­rał, nie uda mi się o tym zapomnieć."

 Tracę wątek. Tak jak­bym była... teksty

biosphia dodano: 15 września 2014

"Tracę wątek. Tak jak­bym była roz­szcze­piona na dwie i sa­ma ze sobą ba­wiła się w ber­ka. Pośrod­ku jest wiel­ki słup i go­nimy się wokół niego. Tam­ta dru­ga ja zaw­sze zna właści­we słowa, lecz ta ja nig­dy nie może tej dru­giej złapać."

 To nie bo­li. Nie ma żad­ne­go... teksty

biosphia dodano: 15 września 2014

"To nie bo­li. Nie ma żad­ne­go bólu. Tyl­ko głuchy dźwięk, roz­chodzący się echem po każdym uderze­niu. Ale na­wet to zbled­nie pew­ne­go dnia. Tak jak zbladło wszys­tko inne."

„Ból jest nieunik­niony.... teksty

biosphia dodano: 15 września 2014

„Ból jest nieunik­niony. Cier­pienie jest wyborem”.

 Człowiek nie wy­biera lo­su  to... teksty

biosphia dodano: 15 września 2014

"Człowiek nie wy­biera lo­su, to los wy­biera człowieka."

 Ból niewątpli­wie ma w so­bie... teksty

biosphia dodano: 15 września 2014

"Ból niewątpli­wie ma w so­bie coś intymnego."

 Nie jes­teś dziw­na. Tyl­ko... teksty

biosphia dodano: 15 września 2014

"Nie jes­teś dziw­na. Tyl­ko jeszcze się nie zdefiniowałaś. "

  Lu­bisz sa­mot­ność?  ...... teksty

biosphia dodano: 15 września 2014

"-Lu­bisz sa­mot­ność? [...] - Nikt nie lu­bi sa­mot­ności. Ja tyl­ko nie próbuję się z ni­kim na siłę zap­rzy­jaźnić. To pro­wadzi do rozczarowań."

 Wspom­nienia og­rze­wają... teksty

biosphia dodano: 15 września 2014

"Wspom­nienia og­rze­wają człowieka od środ­ka. Ale jed­nocześnie siekają go gwałtow­nie na kawałki."

 Jest na świecie ta­ki rodzaj... teksty

biosphia dodano: 15 września 2014

"Jest na świecie ta­ki rodzaj smut­ku, które­go nie można wy­razić łza­mi. Nie można go ni­komu wytłumaczyć. Nie mogąc przyb­rać żad­ne­go kształtu, osiada cias­no na dnie ser­ca jak śnieg pod­czas bez­wiet­rznej nocy. "

Poprzednia
1
2 3 4 5 ... 25 Następna
Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV