głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
akvil pod powieką samotności. roz­proszo­ne prag­nienia błądzą je­sien­ny­mi drogami snują się mgłą po roz­ległych wrzosowiskach cicho jak spa­dające liście ścieżki d

akvil

akvil.moblo.pl
pod powieką samotności. roz­proszo­ne prag­nienia błądzą je­sien­ny­mi drogami snują się mgłą po roz­ległych wrzosowiskach cicho jak spa­dające liście ście
pod powieką samotności.... teksty

akvil dodano: 24 października 2013

pod powieką samotności. roz­proszo­ne prag­nienia, błądzą je­sien­ny­mi drogami, snują się mgłą, po roz­ległych wrzosowiskach, cicho jak spa­dające liście, ścieżki dumania, pruszą łzy na litery, już cza­sem pożółkłych listów, z kart życia wy­cięte słowa, mokną lis­to­pado­wym dniem.

roz­darta jak sza­ry świt... teksty

akvil dodano: 24 października 2013

roz­darta jak sza­ry świt, cze­kam aż znów, po­daru­jesz ciepło dłoni, za­pachem szep­ta­nia, otu­lisz mój świat.

Księżyca szept   Roz­szerza... teksty

akvil dodano: 24 października 2013

Księżyca szept, Roz­szerza źrenice, Pot­worów ukrytych, W nas samych.

błąkam się  po pus­tym... teksty

akvil dodano: 24 października 2013

błąkam się po pus­tym mieszkaniu. w poszu­kiwa­niu Ciebie. w ubraniach zapachach ulu­bionych książkach. tam gdzie najczęściej dłonią sięgasz, we mnie.

Sa­mot­ność ma smak ka­wy i... teksty

akvil dodano: 24 października 2013

Sa­mot­ność ma smak ka­wy i pa­piero­sa w pus­tym mieszkaniu, Pachnie zwiet­rzałym za­pachem dru­giej oso­by w pus­tym łóżku, Słychać ją echem od­bi­jającym się od ścian ty­kające­go zegara, Czu­jesz jej od­dech na kar­ku gdy płaczesz i je­dynym towarzystwem, Jes­teś Ty, po­zos­ta­wiony sam sobie.

Widzisz tę pos­tać błąkającą... teksty

akvil dodano: 24 października 2013

Widzisz tę pos­tać błąkającą się po ulicy, W ciem­nych ka­mieni­cach, pełnych ciszy? Jest to Miłość zabłąkana, Która krąży bo przed­sion­kach smut­nych serc. Bied­ni Ci którzy zat­rzas­kują jej przed no­sem drzwi, Zza oparów czar­nej mgły nie­szczęścia, wi­dać jej oczy umarłe. Porzu­cona, poszu­kuje ot­warte­go ser­ca aby móc tam zamieszkać.

pat­rzę  jak się uśmiechasz... teksty

akvil dodano: 24 października 2013

pat­rzę jak się uśmiechasz nieobecnie. już nie wzdry­gasz się gdy Cię dotykam. od­dycham głęboko onieśmielona, pięknem Two­jej śmierci .

sny o śmierci   przez nie  budzi... teksty

akvil dodano: 24 października 2013

sny o śmierci, przez nie budzi mnie włas­ny krzyk. o północy rzeczywistość ze snem się zaciera.

Na­gość ko­biecych ust  ob­naża... teksty

akvil dodano: 24 października 2013

Na­gość ko­biecych ust, ob­naża języ­ki mężczyzn, które w roz­licze­niu wiją się w tańcu na­miętności… By później zro­bić krok ku roz­kosznej ekstazie.

Przy­kułeś mnie do łóżka... teksty

akvil dodano: 24 października 2013

Przy­kułeś mnie do łóżka kaj­danka­mi pożąda­nia. Zasłoniłeś oczy opaską na­miętności. Ale dałeś klucz na wy­ciągnięcie dłoni, żebym mogła się uwol­nić. Uwol­nić swo­je prag­nienie blis­kości i bez­pie­czeństwa... Dałeś wybór. Pozorny... Od­wie­czny spór człowieka: ser­ca, duszy i rozsądku. Nieważne co wy­bie­rzesz, ktoś i tak zos­ta­nie pokrzywdzony...

Do­tykiem pragnę ci prze­kazać... teksty

akvil dodano: 24 października 2013

Do­tykiem pragnę ci prze­kazać swoją miłość… błądząc opuszka­mi palców po dziewiczej krainie two­jego ciała dos­ko­nałego, gdzie szep­ty jak płochy lot mo­tyli przep­la­tać się będą z na­miętnościami…uniesieniami i do tchu ut­ra­ty pocałunkami…

Tak bar­dzo mnie już ra­nią... teksty

akvil dodano: 24 października 2013

Tak bar­dzo mnie już ra­nią niedomówienia w re­lac­jach naszych niedos­ko­nałych… Każde słowo niczym nóż przeszy­wa wnętrza serc obo­lałych… Już Two­je rzęsy nie trze­począ w ra­dos­nych mnie po­wita­niach…a uśmiech nie ma już te­go blas­ku jak przy daw­nych stęsknionych ser­ca­mi spot­ka­niach… Nie ma już skry­tych spoj­rzeń twoich oczu ukocha­nych, nie ma już czułości, nie ma już uniesień choćby naj­mniej­szych is­kierek naszej na­miętności… Nie ma też już sen­su bo­les­ne naszych serc po­zor­ne trwa­nie… Więc żeg­naj… i wy­bacz………mo­je Ty Kocha­nie…

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV