głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
..bo kiedy szu­kamy na siłę... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 18 sierpnia 2015

..bo kiedy szu­kamy na siłę szczęścia .. ono jest w sta­nie przejść obok niezauważal­nie...

Naj­wspa­nial­sze słowa nie... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 18 sierpnia 2015

Naj­wspa­nial­sze słowa nie zro­bią na to­bie wrażenia, jeżeli nie pochodzą od właści­wej osoby...

O moim sta­nie emoc­jo­nal­nym... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 18 sierpnia 2015

O moim sta­nie emoc­jo­nal­nym świad­czy tusz do rzęs pood­bi­jany na poduszkach.

Cza­sem trud­no zro­zumieć  że... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 18 sierpnia 2015

Cza­sem trud­no zro­zumieć, że życie nielicznych składa się z mnóstwa roz­trzas­ka­nych cząstek duszy i jed­ne­go wielok­rotnie złama­nego serca.

Bo to właśnie ak­ceptac­ja... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 18 sierpnia 2015

Bo to właśnie ak­ceptac­ja włas­ne­go ciała, do­daje mu naj­więcej wdzięku.

Każdy no­wy rok jest szansą by... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 18 sierpnia 2015

Każdy no­wy rok jest szansą by coś zacząć na no­wo. Po­dob­nie jak każdy miesiąc, każdy dzień, każda godzi­na, se­kun­da. Każda chwi­la. Tyl­ko gdy zmienia się ta os­tatnia cyf­ra przy pełnej da­cie... Jest ja­koś łat­wiej. Łat­wiej wziąć za siebie.

Zaw­sze jest zwątpienie  strach bo... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 18 sierpnia 2015

Zaw­sze jest zwątpienie, strach bo nie do­wie­rza­my ze ktoś tak bar­dzo kocha nas jak my jego.

Nie bo­je się ob­cych. Bar­dziej... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 18 sierpnia 2015

Nie bo­je się ob­cych. Bar­dziej od niez­na­jomych prze­rażają mnie blis­cy, których oczu nie poznaję.

Zbyt często uda­jemy obojętność... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 18 sierpnia 2015

Zbyt często uda­jemy obojętność by nie ujaw­nić, że na kimś nam zależy.

Słowo  kocham  kry­je za sobą... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 18 sierpnia 2015

Słowo "kocham" kry­je za sobą ty­siące in­nych słów, na które trze­ba zapracować.

Mod­ne sta­je się życie w... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 18 sierpnia 2015

Mod­ne sta­je się życie w po­jedynkę. Sa­mot­ny człowiek nie jest już sa­mot­nym. Jest sam ze sobą.

By­wa  że tyl­ko człowiek  który... teksty

zakochanyrodzyn dodano: 18 sierpnia 2015

By­wa, że tyl­ko człowiek, który stra­cił wszys­tko, pot­ra­fi ob­da­rować Cię naj­cenniej­szym skarbem.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV