głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
mam_wyjebane_lol Niekiedy w wielok­ropku za­war­ta jest ważna wiado­mość trze­ba tyl­ko pot­ra­fić ją odczytać. Mam nadzieję że gdy w moim życiu znów po­jawi się ktoś ważny nie

mam_wyjebane_lol

mam_wyjebane_lol.moblo.pl
Niekiedy w wielok­ropku za­war­ta jest ważna wiado­mość trze­ba tyl­ko pot­ra­fić ją odczytać.
Niekiedy w wielok­ropku za­war­ta... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 7 luty 2013

Niekiedy w wielok­ropku za­war­ta jest ważna wiado­mość,trze­ba tyl­ko pot­ra­fić ją odczytać.

Mam nadzieję  że gdy w moim życiu... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 7 luty 2013

Mam nadzieję, że gdy w moim życiu znów po­jawi się ktoś ważny, nie od­sunę się od niego tyl­ko dla­tego, że będę się bała zet­rzeć z dłoni wspom­nienie two­jego dotyku.

Mówiąc:  ni­komu nie można ufać... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 7 luty 2013

Mówiąc: "ni­komu nie można ufać", sam sta­jesz się niegod­ny zaufania...

Nie można zaufać ko­muś  kto... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 7 luty 2013

Nie można zaufać ko­muś, kto mówi, że nie można ufać nikomu.

Ufam Mu. Nie ufam tyl­ko tym... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 7 luty 2013

Ufam Mu. Nie ufam tyl­ko tym dziew­czy­nom, pat­rzącym na Niego jak na os­tatnią sztukę su­kien­ki z wyprzedaży...

Ona nie chciała się narzu­cać. On... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 4 luty 2013

Ona nie chciała się narzu­cać. On nie chciał Jej za bar­dzo kom­pli­kować życia sobą. Tak jak­by nie wie­dzieli, że znaczą dla siebie więcej niż wszystko.

Ona nie chciała się narzu­cać  on... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 4 luty 2013

Ona nie chciała się narzu­cać, on nie chciał jej ro­bić ja­kichkol­wiek nadziei ... ...a jed­no według dru­giego żyło długo i szczęśli­wie .

To uczu­cie kiedy zos­tałeś... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 4 luty 2013

To uczu­cie kiedy zos­tałeś zra­niony. To­bie świat się wa­li, a widzisz, że oso­ba która to zro­biła ma Cię w tyłku i wszys­tko się jej szczęśli­wie układa.

Gdy nie mam co na­pisać to brak... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 4 luty 2013

Gdy nie mam co na­pisać to brak we­ny czy prob­lemów ?

Os­tatnio mało sypiam   nie ma o... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 4 luty 2013

Os­tatnio mało sypiam, nie ma o kim śnić.

Cza­sami ma­my ochotę zawrócić... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 4 luty 2013

Cza­sami ma­my ochotę zawrócić, ale pro­wadzi nas dro­ga jednokierunkowa.

Bo naj­trud­niej jest gdy dwo­je... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 4 luty 2013

Bo naj­trud­niej jest gdy dwo­je od­po­wied­nich ludzi, spot­ka się w nieod­po­wied­nim mo­men­cie swo­jego życia...

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV