głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
mam_wyjebane_lol Cza­sami trze­ba od­puścić żeby uświado­mić so­bie że ktoś o Ciebie wal­czył ale Ty mu w tym przeszkadzałeś. Cza­sami trze­ba dać wol­ność lo­sowi żeby mógł sam

mam_wyjebane_lol

mam_wyjebane_lol.moblo.pl
Cza­sami trze­ba od­puścić żeby uświado­mić so­bie że ktoś o Ciebie wal­czył ale Ty mu w tym przeszkadzałeś. Cza­sami trze­ba dać wol­ność lo­sowi żeby mógł sam bi
Cza­sami trze­ba od­puścić... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 16 czerwca 2013

Cza­sami trze­ba od­puścić, żeby uświado­mić so­bie, że ktoś o Ciebie wal­czył, ale Ty mu w tym przeszkadzałeś. Cza­sami trze­ba dać wol­ność lo­sowi, żeby mógł sam biec swoim ryt­mem w kierun­ku naszych marzeń.

Cza­sem trze­ba coś stra­cić... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 16 czerwca 2013

Cza­sem trze­ba coś stra­cić, żeby coś zys­kać, cza­sem trze­ba coś od­puścić, żeby móc wy­pełnić to czymś no­wym, wspa­niałym, a cza­sami po pros­tu trze­ba coś zro­zumieć aby się nau­czyć, nau­czyć się żyć w zgodzie ze sobą.

Mi­mo  że za­leży cza­sem... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 16 czerwca 2013

Mi­mo, że za­leży cza­sem war­to od­puścić... zacho­wasz ho­nor i z cza­sem po­wiesz: "to była naj­lep­sza de­cyz­ja, mi­mo, że było ciężko" ... Zys­kasz podwójną satysfakcję,

Li­mit cze­kania  życzli­wości... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 16 czerwca 2013

Li­mit cze­kania, życzli­wości, kocha­nia, właśnie się wyczer­pał ! Zro­zum nie ma miej­sca już dla Ciebie w moim ser­cu ! Zro­zum to fik­cja ! Od­puść mówił ro­zum, ale nie mógł sam zro­zumieć ...

.. Jeżeli Cię prag­nie  ale nie... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 16 czerwca 2013

.. Jeżeli Cię prag­nie, ale nie stra­cił dla Ciebie głowy to bar­dziej opłacal­ne jest od­puścić ..

Życie to nie baj­ka. Nie zaw­sze... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 16 czerwca 2013

Życie to nie baj­ka. Nie zaw­sze kończy się cy­tatem "Żyli długo i szczęśli­wie." Cza­sem trze­ba odpuścić.

Naj­wyższy czas od­puścić... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 16 czerwca 2013

Naj­wyższy czas od­puścić so­bie ludzi, którzy pom­pują je­dynie tru­ciznę w mo­je żyły.

Prag­niesz skrzy­deł by wzbić... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 16 czerwca 2013

Prag­niesz skrzy­deł by wzbić się w górę... Od­puść. Niektóre rzeczy, nie są pop­rostu stworzo­ne dla ludzi. Sięgaj po to co możesz, a będziesz jeszcze szcześliw­szy, bez skrzydeł...

Cza­sami nie war­to... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 16 czerwca 2013

Cza­sami nie war­to roz­tkli­wiać się nad niektóry­mi sprawami, cza­sami le­piej od­puścić i przyjąć je ta­kimi ja­kimi są...po prostu.

… po­wie­działa że „nig­dy... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 16 czerwca 2013

… po­wie­działa że „nig­dy Cię nie po­kocha”?... od­puść so­bie… sko­ro ro­zumem pot­ra­fi prze­widzieć co uczy­ni jej ser­ce, to znak, że nig­dy nie będzie umiała kochać…

Żeby do pew­nych rzeczy dojść... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 16 czerwca 2013

Żeby do pew­nych rzeczy dojść, pew­ne rzeczy trze­ba so­bie odpuścić.

Mam ochotę od­puścić so­bie... teksty

mam_wyjebane_lol dodano: 16 czerwca 2013

Mam ochotę od­puścić so­bie życie, idiotka.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV