głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
julsonka Człowiek kocha al­bo nie kocha i żad­na siła na świecie nie ma na to wpływu. Możemy uda­wać że nie kocha­my. Możemy przy­wyknąć do dru­giej oso­by. Możemy przeż

julsonka

julsonka.moblo.pl
Człowiek kocha al­bo nie kocha i żad­na siła na świecie nie ma na to wpływu. Możemy uda­wać że nie kocha­my. Możemy przy­wyknąć do dru­giej oso­by. Możemy przeżyć całe
Człowiek kocha al­bo nie kocha  i... teksty

julsonka dodano: 15 lipca 2012

Człowiek kocha al­bo nie kocha, i żad­na siła na świecie nie ma na to wpływu. Możemy uda­wać, że nie kocha­my. Możemy przy­wyknąć do dru­giej oso­by. Możemy przeżyć całe życie w przy­jaźni i wza­jem­nym zro­zumieniu, założyć rodzinę, kochać się każdej no­cy i każdej no­cy mieć or­gazm, a mi­mo to czuć wokół żałosną pus­tkę, wie­dzieć, że cze­goś ważne­go brakuje.

Naj­ważniej­sze spot­ka­nia... teksty

julsonka dodano: 15 lipca 2012

Naj­ważniej­sze spot­ka­nia od­by­wają się w duszy, na długo przed tym, nim spot­kają się ciała.

Nie mów nic. Kocha się za nic. Nie... teksty

julsonka dodano: 15 lipca 2012

Nie mów nic. Kocha się za nic. Nie is­tnieje żaden powód do miłości.

W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy... teksty

julsonka dodano: 15 lipca 2012

W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca

Miłość jest jak nar­ko­tyk. Na... teksty

julsonka dodano: 15 lipca 2012

Miłość jest jak nar­ko­tyk. Na początku od­czu­wasz eufo­rię, pod­da­jesz się całko­wicie no­wemu uczu­ciu. A następne­go dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jed­nak poczułeś już jej smak i wie­rzysz, że będziesz mógł nad nią pa­nować. Myślisz o ukocha­nej oso­bie przez dwie mi­nuty, a za­pomi­nasz o niej na trzy godzi­ny. Ale z wol­na przyz­wycza­jasz się do niej i sta­jesz się całko­wicie za­leżny. Wte­dy myślisz o niej trzy godzi­ny, a za­pomi­nasz na dwie mi­nuty. Gdy nie ma jej w pob­liżu - czu­jesz to sa­mo co nar­ko­mani, kiedy nie mogą zdo­być nar­ko­tyku. Oni kradną i po­niżają się, by za wszelką cenę dos­tać to, cze­go tak bar­dzo im brak. A Ty jes­teś gotów na wszys­tko, by zdo­być miłość

„Wszys­tko zdarza się tyl­ko... teksty

julsonka dodano: 15 lipca 2012

„Wszys­tko zdarza się tyl­ko raz. I nig­dy nie wra­ca. Jeśli będziesz próbo­wała wskrzeszać przeszłe zdarze­nia, omi­niesz to, co ma się wy­darzyć w następnej kolejności”.

Jes­tem bez­pańską suką która... teksty

julsonka dodano: 15 lipca 2012

Jes­tem bez­pańską suką która pro­siła się o miłość. Dos­tałam słowa, w for­mie cze­ku bez pokrycia. Co ma pies zro­bić z cze­kiem? Na do­miar bez pokrycia?

El cielo es­trel­la­do sob­re mí... teksty

julsonka dodano: 14 lipca 2012

El cielo es­trel­la­do sob­re mí, y la ley mo­ral de mí mis­mo.

Puedes ser nada para el mundo pero... teksty

julsonka dodano: 14 lipca 2012

Puedes ser nada para el mundo pero para alquien puedes ser el mundo entero

Łatwiej wybaczyć wrogowi  niż... teksty

julsonka dodano: 13 lipca 2012

Łatwiej wybaczyć wrogowi, niż przyjacielowi

I wróg okaże współczucie  gdy... teksty

julsonka dodano: 13 lipca 2012

I wróg okaże współczucie, gdy bratu zabiją brata.

Wro­gowie często mówią prawdę... teksty

julsonka dodano: 13 lipca 2012

Wro­gowie często mówią prawdę, przy­jaciele nigdy.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV