głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
julsonka Tra­fiłam do nieba w sa­mym środ­ku piekła Nie raz nad ra­nem kiedy z bra­ku snu słabła mo­ja sil­na wo­la mar­twiłam się że wszys­tko mi się wy­myka. Mo­ja pa­

julsonka

julsonka.moblo.pl
Tra­fiłam do nieba w sa­mym środ­ku piekła
Tra­fiłam do nieba   w sa­mym... teksty

julsonka dodano: 9 kwietnia 2013

Tra­fiłam do nieba - w sa­mym środ­ku piekła

Nie raz nad ra­nem  kiedy z bra­ku... teksty

julsonka dodano: 9 kwietnia 2013

Nie raz nad ra­nem, kiedy z bra­ku snu słabła mo­ja sil­na wo­la, mar­twiłam się, że wszys­tko mi się wy­myka. Mo­ja pa­mięć była jak si­to. Wzdry­gałam się na myśl o tym, że pew­ne­go dnia już nie przy­pomnę so­bie ko­loru je­go oczu, chłodu je­go skóry, tem­bru je­go głosu. Nie wol­no mi było o tych cechach wspo­minać, ale moim obo­wiązkiem było o nich pamiętać.

Proszę byś przed snem spoj­rzał w... teksty

julsonka dodano: 9 kwietnia 2013

Proszę byś przed snem spoj­rzał w niebo i po­myślał o mnie, że jes­tem, żyję i za­sypiam pod tym sa­mym niebem, co Ty. Sko­ro nie mogę być przy To­bie to przy­naj­mniej możemy dzielić te chwi­le i a nuż uda nam się spra­wić, by nasza miłość trwała wiecznie.

Nig­dy nie jes­teśmy bar­dziej... teksty

julsonka dodano: 9 kwietnia 2013

Nig­dy nie jes­teśmy bar­dziej sa­mot­ni, niż leżąc w łóżku z naszy­mi ta­jem­ni­cami i wewnętrznym głosem, którym żeg­na­my lub przek­li­namy mi­jający dzień.

Miłość jest jak nar­ko­tyk. Na... teksty

julsonka dodano: 9 kwietnia 2013

Miłość jest jak nar­ko­tyk. Na początku od­czu­wasz eufo­rię, pod­da­jesz się całko­wicie no­wemu uczu­ciu. A następne­go dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jed­nak poczułeś już jej smak i wie­rzysz, że będziesz mógł nad nią pa­nować. Myślisz o ukocha­nej oso­bie przez dwie mi­nuty, a za­pomi­nasz o niej na trzy godzi­ny. Ale z wol­na przyz­wycza­jasz się do niej i sta­jesz się całko­wicie za­leżny. Wte­dy myślisz o niej trzy godzi­ny, a za­pomi­nasz na dwie mi­nuty. Gdy nie ma jej w pob­liżu - czu­jesz to sa­mo co nar­ko­mani, kiedy nie mogą zdo­być nar­ko­tyku. Oni kradną i po­niżają się, by za wszelką cenę dos­tać to, cze­go tak bar­dzo im brak. A Ty jes­teś gotów na wszys­tko, by zdo­być miłość.

http:  kraina uczuc.blog.onet.pl  teksty

julsonka dodano: 9 kwietnia 2013

http:  opisy obrazki itp... teksty

julsonka dodano: 9 kwietnia 2013

http:  wiolka zakochana... teksty

julsonka dodano: 9 kwietnia 2013

Samotność to cena  która płacimy... teksty

julsonka dodano: 9 kwietnia 2013

Samotność to cena, która płacimy za szczerość, bezkomprowisowość i paskudny charakter.

Mam ziomek wszystko  a nawet jeszcze... teksty

julsonka dodano: 9 kwietnia 2013

Mam ziomek wszystko, a nawet jeszcze więcej.

na sercu kamień  z ust cisza. i... teksty

julsonka dodano: 9 kwietnia 2013

na sercu kamień, z ust cisza. i znów się nie znamy, i mijamy wśród pytań..

kolejny joint   dedykuje go tobie... teksty

julsonka dodano: 9 kwietnia 2013

kolejny joint - dedykuje go tobie, kolejne piwo piję za twoje zdrowie

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV